Jēzu, es uzticos Tev!

Mēs zinām - vienīgi pateicoties Atklāsmei, ka Dievs ir Mīlestība, žēlsirdīga Mīlestība. Svētie Raksti ir Dieva stāsts par Viņa žēlsirdību pret cilvēkiem. Mūsdienās šo patiesību atgādina sv. Māsa Faustīne Kovaļska, kā arī sv. Jānis Pāvils II.

skat.: http://www.faustyna.pl