Jācenšas "pareizā veidā izplatīt šo [Dieva žēlsirdības] godināšanu, jo tikai tad tā būs pareizi praktizēta, lai auglīgi izlūgtu Dieva žēlsirdību".

s. M. Elżbieta Siepak ZMBM

tulkoja t. Staņislavs Kovaļskis OFMCap.

no: http://www.faustyna.pl