Viņa Ekselence arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs pasvētīs Žēlsirdīgā Jēzus svētbildi Rīgas sv. Jēkaba katedrālē.


2017. gada 23. aprīlī, Dieva žēlsirdības svētkos, Rīgas sv. Jēkaba katedrālē, pēc sv. Mises 18:30, Viņa Ekselence arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs pasvētīs Žēlsirdīgā Jēzus svētbildi.

No "Rīgas sv. Jēkaba katedrāles vestnesīša":

<Dieva žēlsirdības liecība>
"Baznīca, norādot uz krusta un augšāmcelšanās noslēpumu, vienmēr sludinājusi Dieva žēlsirdību, kas ir cilvēkam cerības ķīla un pestīšanas avots. Mūsdienās esam īpaši aicināti sludināt šo vēsti un misiju, kuru mums atgādina sv. Faustīna un žēlsirdīgā Jēzus attēls, kas no lielās ceturtdienas atrodas izstādīts katedrālē".

Žēlsirdīgā Jēzus svētbilde Rīgas sv. Jēkaba katedrālē.

Visi sirsnīgi aicināti uz šo svēto Misi. Lai žēlsirdīgais Jēzus šajos svētkos katru dalībnieku apdāvina ar bagātām žēlastībām.

**********

Sagatavosimies Žēlsirdības svētkiem!

Tikšanās katedrālē 22. aprīlī plkst. 12:00-14:00**********

Rīgas sv. Franciska baznīcā uz Žēlsirdības svētkiem tika ievietota...

Žēlsirdīgā Jēzus svētbilde

Žēlsirdīgā Jēzus svētbilde Rīgas sv. Franciska no Asīzes baznīcā


(21.04.2017)


**********


Katehēze par Dieva žēlsirdību katedrālē


Šodien man bija katehēze par Dieva žēlsirdību Rīgas sv. Jēkaba katedrālē. Šo katehēzi organizēja m. Biruta un m. Helēna. Bija apm. 40 dalībnieku, ja ne vairāk, starp tiem daudz bērnu. Liels paldies Cien. Māsām un Visiem Dalībniekiem!

Katehēzei bija vairāk nekā 2 stundas un pabeidzam ar Dieva žēlsirdības kronīti (kā novennas pēdējo dienu) Žēlsirdīgā Jēzus svētbildes priekšā. Katehēze bija krieviski un es pats brīnījos, ka es varēju tā, nu, diezgan labi runāt - ar Māsu palīdzību.

Katehēze gāja ļoti labi un pat bija jautājumi, sevišķi beigās - jo trešo stundu pavadījām Klostera ielas telpās, kur bija draudzīga tēja un sarunas. Liels paldies katedrālei par šo iespēju sludināt un izplatīt Dieva žēlsirdības kultu. (22.04.2017)

Žēlsirdīgā Jēzus svētbilde katedrālē
(Anželikas bilde no 21.04.2017.)


**********


Mazās pārdomas

"Es šodien aizgāju uz katedrāli. Sākumā baznīca bija tukša, bet tad atnāca daži tūristi. Viņi staigāja pa baznīcu - skatījās, fotogrāfēja. Es, kad atnācu, es nolēmu aiziet priekšā, kur ir Jēzus svētbilde. Es gribēju ieskatīties Viņā.
Lūk pārdomas, ko es pierakstīju, kad biju klāt.

Es sēžu. Lūkojos uz Viņu. Paliek pat nedaudz neomolīgi, jo pēkšņi pārņem sajūta, ka Viņš mani uzlūko, ka es esmu pamanīta. No otras puses prieks, ka es kā ar Personu tiekos.

Sajutu Viņa smaidu. No Viņa izstaro Mīlestība, Miers. Viņš izskatās tik mierīgs. Kāpēc? Ka es tāda grēciniece? Ka es Viņam daru pāri? Nē. Tāpēc, ka Viņš mani mīl. Kāpēc? Jo Viņš nemaz nemāk nemīlēt. Kāpēc? Jo Viņš ir Dievs Dēls. Es Viņam esmu ļoti dārga. Ai, piedod Jēzu! Viņa soļi - Viņš nāk pirmais pie manis. No Viņa izstaro Gaisma, un roka nav pacelta kulakā, bet svētībā - Es Esmu ar tevi. Manu sirdi pārņem kvēle - sēdēt, sēdēt, lūgties un uzlūkot. Mana sajūta kā Polijā. Lai arī es Jēzu Žēlsirdīgo esmu skatījusies jau agrāk, tad es nebiju neko tādu izjutusi kā šodien..."

A. no sv. Alberta draudzes

(21.04.2017)


**********


Dieva žēlsirdības svētki sv. Franciska baznīcā, no rīta:

Solveigas G. bilde, 23.04.2017.


Solveigas G. bilde, 23.04.2017.


Šodien plkst. 9:30 man bija sv. Mise bērniem (fotogrāfijas būs rīt) un sprediķis bija pie Žēlsirdīgā Jēzus svētbildes, kur mēs visi, Jēzus pakājē, mācījāmies no šīs svētbildes Dieva žēlsirdību. (23.04.2017)


**********

Dieva žēlsirdība mūsu dzīvē

Vitas B. bilde, 23.04.2017.

(Madonas ekumeniskā kapelā)


Lūk, Dieva žēlsirdības godināšana ir klātesoša mūsu dzīvē. Liels paldies Cien. Māsai Kristū Vitai par šo skaisto bildi, kur ir Žēlsirdīgā Jēzus svētbilde (vai tā ir kādā kapelā, vai baznīcā, vai mājās?).
Šodien V.E. Arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs pasvētīs vienu Žēlsirdīgā Jēzus svētbildi sv. Jēkaba katedrālē svētajā Misē 18:30. Un būs svētība ar sv. Māsas Faustīnes Kovaļskas relikvijām. (23.04.2017)


**********


Jaunums

Un vēl viens jaunums: kādā skaistā baznīcā, Rīgā, tiks pasvētīta vēl otra Žēlsirdīgā Jēzus svētbilde - sv. Mise plkst. 18:00 sv. Franciska baznīcā. Mēs redzam, ka viss ātri attīstās. Pateicība Dievam! (23.04.2017)


**********


No sv. Māsas Faustīnes Dienasgrāmatas

Es sniedzu cilvēkiem trauku - Viņš teica Māsai Faustīnei - ar kuru viņiem jānāk pēc žēlastībām pie žēlsirdības avota. Šis trauks ir šī svētbilde ar uzrakstu: Jēzu, es uzticos Tev (Jēzu, es paļaujos uz Tevi) (D. 327). Caur šo svētbildi Es dalīšu daudz žēlastību dvēselēm, tāpēc – lai ikvienai dvēselei ir pieeja tai (D. 570).


Es vēlos, lai Žēlsirdības svētki būtu [...] patvērums visām dvēselēm, bet sevišķi nabaga grēciniekiem. Šajā dienā ir atvērtas Manas žēlsirdības dzīles, Es izleju veselu žēlastību jūru uz dvēselēm, kuras tuvosies Manas žēlsirdības avotam. Kura dvēsele ies pie grēksūdzes un sv. Komūnijas, saņems vainu un sodu pilnīgu atlaišanu. Šajā dienā ir atvērti visi Dieva vārti, caur kuriem plūst žēlastības (D. 699).

(23.04.2017)


**********

Pie Kalkūtas Māsām

Dieva žēlsirdības svētbilde pie Kalkūtas Māsām

(23.04.2017)


**********


Katehēze katedrālē par Dieva žēlsirdību

Jēzu, es uzticos Tev!

Paldies Cien. Māsām Birutai un Helēnai par Dieva žēlsirdības kulta aktīvo izplatīšanu mūsu vidū, paldies visiem Dalībniekiem. Tas patiešām strauji izplatās un noteikti nesīs skaistus augļus.

Māsas priecājas, jo bērni svētdienas skolā ir ļoti ieinteresēti un grib klausīties Dieva žēlsirdībā: Šodien daudz ko no Jūsu teiktā pārstāstīju saviem bērniem katehēzes nodarbībā. Redzēju, ka žēlastība darbojas. Lai Dievs [Visus] bagātīgi atalgo šeit un mūžībā! (23.04.2017)

Māsas Birutas bildes, 22.04.2017.


**********


Svētbildes pasvētīšana sv. Franciska baznīcā

Šodien pēc sv. Mises plkst. 18:00 prāvests Marcins Vozņaks pasvētīja Žēlsirdīgā Jēzus svētbildi Rīgas sv. Franciska baznīcā. Daudzi ticīgie, kuri šajās dienās nāca uz baznīcu, lūdzās šīs svētbildes priekšā. Lūdzoties pie šīs svētbildes var saņemt no Jēzus visādas žēlstības, piem. ātrāk skriet kristīgās pilnveidošanas ceļu.

Fotografēja seminārists Heinrihs, 23.04.2017.


**********


Svētbildes pasvētīšana

Rīgas sv. Jēkaba katedrālē

Šodien pēc sv. Mises plkst. 18:30 V.E. Arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs pasvētīja Žēlsirdīgā Jēzus svētbildi Rīgas sv. Jēkaba katedrālē. Šajā brīdī katedrālē sākās arī sv. Māsas Faustīnes Kovaļskas relikviju preregrinācija, jo Arhibīskaps noskaitīja Lūgšanu žēlastību izlūgšanai ar sv. Māsas Faustīnes aizbildniecību. Šīs peregrinācijas centrā ir Jēzus - Dieva žēlsirdības svētbildes zīmē, Kurš caur Māsu Faustīni atklāja mums, kā pareizi godināt šo žēlsirdību. Svētā Māsa Faustīne ir Dieva žēlsirdības Apustule un mēs arī esam uz to aicināti: caur paļāvību lūgšanā un žēlsirdības darbiem liecināt citiem par šo visskaistāko Dieva īpašību - par Žēlsirdību.


Lūgšana žēlastību izlūgšanai ar sv. Māsas Faustīnes aizbildniecību

Jēzu, Tu esi darījis sv. Faustīni par lielu Tavas bezgalīgās žēlsirdības godinātāju, dāvā man ar viņas aizbildniecību, ja tas ir saskaņā ar Tavu vissvēto gribu, žēlastību ........................., ko no Tevis lūdzu. Es, grēcīgs cilvēks, neesmu Tavas žēlsirdības cienīgs, taču uzlūko Māsas Faustīnes uzupurēšanās un pašaizliedzības garu un atalgo viņas tikumu, uzklausot lūgumus, kurus ar viņas aizbildniecību paļāvībā Tev nesu.

Tēvs mūsu..., Esi sveicināta, Marija..., Gods lai ir Tēvam...

Svētā Māsa Faustīne – lūdz par mums.

Dažādu fotogrāfu atsūtītas bildes, 23.04.2017.


**********


Žēlsirdīgā Jēzus svētbilde

sv. Alberta Lielā baznīcā

Anželikas J. bilde, 23.04.2017.


**********


Sprediķis par Dieva žēlsirdību bērniem

Pagājušo svētdien, Žēlsirdības svētkos, sv. Mises plkst. 9:30 (sv. Mise bērniem) sprediķis notika pie Žēlsirdīgā Jēzus svētbildes (šī svētbilde tika pasvētīta tieši vakar vakarā). Mēs runājām, protams, par Dieva žēlsirdību. Pirmkārt par šo svētbildi, no kurienes ir un kā pirmo reizi tādā izskatā Jēzus Kristus atnāca pie sv. Māsas Faustīnes un saka, lai viņa uzgleznotu tieši tādu gleznu.

Atklājās, ka bērni jau kaut ko zin par šo svētbildi, piem. viņi zināja, ka šie stari no Jēzus sirds nozīmē Asinis un Ūdeni, un tālāk skaidrojām, ka pēc Jēzus teiktā Asinis nozīmē Eucharistiju, bet Ūdens - Kristības sakramentu. Šīs svētdienas Evaņģēlijs stāstīja par to, ka Jēzus satikās ar Apustuļiem jau pirmajā un astotajā dienā pēc Augšāmcēlšanām un viņi redzēja Jēzu tieši Tādu - ļoti ļoti skaisto, kaut gan Viņam palika brūces, kuras ir arī Dieva žēlsirdīgas mīlestības zīmes.

Mūsu sprediķi mēs pabeidzām ar īsu lūgšanu: trīs reizes lasījām uzrakstu uz svētbildes - JĒZU, ES UZTICOS TEV!

(23.04.2017)


Fotografēja Ints, 23.04.2017.


**********


Klusā lūgšana

Franciskos

Fotografēja Ints, 23.04.2017.


**********

Sv. Māsa Faustīne Kovaļska

Dieva žēlsirdības Apustule

(św. Siostra Faustyna Kowalska 25.08.1905.-05.10.1938.)

Svētbildīte no Dieva žēlsirdības Dievmātes māsu kongregācijas klostera Krakovā-Lagevnikos

(Dieva žēlsirdības sanktuārijs)


**********


Katehēze par Dieva žēlsirdību

un sv. Māsu Faustīni Kovaļsku

Audio

(Radio Marija Latvija, 05.05.2017)


**********


Par Mazsalacas katoļu draudzes aizbildni izvēlēta svētā Faustīne Kovaļska

"15. oktobrī vizitācijas laikā Limbažu draudzē Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs iepriecinājis Mazsalacas draudzes locekļus, atsaucoties viņu ierosinājumam nodēvēt draudzi svētās Faustīnes vārdā. Kā stāsta aktīvā draudzes locekle Jevgenija Narņicka, doma par to, ka draudzei vajadzīgs nosaukums, radusies jau sen, bet Limbažos beidzot ir izdevies klātienē tikties ar arhibīskapu un viņam ilgas izteikt. “Mūsu sapnis ir piepildījies,” jaunumus komentē J. Narņicka..."

Šeit var palasīt

(21.10.2017)


**********


Latvijas Bīskapu konference apstiprina lūgšanas "Dieva žēlsirdības kronītis" oficiālo tulkojumu

Lasi šeit

(21.10.2017)Dieva žēlsirdības kronītis

Latvijas Bīskapu konference apstiprinājusi lūgšanas "Dieva žēlsirdības kronītis" oficiālo tulkojumu un aicina ievērot šo vienoto formu visus, kas lūdzas šo lūgšanu, kas nodarbojas ar lūgšanu grāmatu un svētbildīšu, kuras ietver šo lūgšanu, izdošanu (katolis.lv, 19.oktobris, 2017):

(jālūdzas tā, kā rožukroni)

Ievadā:

Tēvs mūsu, kas esi Debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai atnāk Tava valstība, Tavs prāts lai notiek kā Debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Amen.

Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar Tevi; Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir Tavas miesas auglis Jēzus. Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums, grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.

Es ticu uz Dievu, visvareno Tēvu, debesu un zemes Radītāju, un uz Jēzu Kristu, Viņa viendzimušo Dēlu, mūsu Kungu, kas ir ieņemts no Svētā Gara, piedzimis no Jaunavas Marijas, cietis Poncija Pilāta laikā, krustā sists, nomiris un apbedīts, nokāpis ellē, trešajā dienā augšāmcēlies no mirušajiem, uzkāpis debesīs, sēž pie Dieva, visvarenā Tēva, labās rokas, no kurienes Viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz Svēto Garu, svētajai katoliskajai Baznīcai, svēto sadraudzībai, grēku piedošanai, miesas augšāmcelšanai un mūžīgajai dzīvei. Amen.

Piecas reizes:

Uz Rožukroņa lielajām zīlēm (1 reizi):

Mūžīgais Tēvs, es upurēju Tev Tava mīļā Dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus, Miesu un Asinis, Dvēseli un Dievišķību, kā pārlūgumu par mūsu un visas pasaules grēkiem.

Uz mazajām zīlītēm (10 reizes):

Jēzus sāpīgo ciešanu dēļ esi žēlsirdīgs mums un visai pasaulei!

Lūgšanas beigās

3 reizes:

Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs, apžēlojies par mums un par visu pasauli!


Dieva žēlsirdības kronītis

**********

Par pirmo Latvijā svētās Māsas Faustīnes Kovaļskas draudzi Mazsalacā - poliski Dieva žēlsirdības sanktuārijā


Skaties šeit

(22.10.2017)

**********Mazsalacas draudze - starp daudzām sv. Faustīnes draudzēm.


Jau var redzēt Mazsalacas draudzes kapelas fotogrāfiju un adresi šeit:

kapela

vai šeit:

kapela


Lai Dievs svētī Mazsalacas sv. Faustīnes draudzei!

**********

Dieva žēlsirdības svētceļojums Latvijā

4. februāris - 15. aprīlis 2018. g.

"No 4. februāra līdz 15. aprīlim Latvijā norisināsies svētās māsas Faustīnes relikviju un Žēlsirdīgā Jēzus svētbildes svētceļojums pa draudzēm. Par svētceļojuma organizēšanu atbildīgais kapucīnu tēvs Staņislavs Kovaļskis aicina prāvestus un ticīgos pieteikties uzņemt svētās Faustīnes relikvijas un Žēlsirdīgā Jēzus svētbildi savā draudzē..."

Vairāk informāciju šeit un šeit 


(18.01.2018)

**********

Par Dieva žēlsirdību un par sv. Māsu Faustīni

Stāsts par Dieva žēlsirdību un Tās apustuli.

(publicēts 4.02.2018)

**********

Dieva žēlsirdības godināšanas pieci veidi

Pieci veidi

(publicēts 4.02.2018)

**********

Svētceļojuma pirma diena - Olainē

Olainē 1.

(publicēts 4.02.2018)

**********

4. februārī no rīta Olainē PL/RU

plkst.8:00-9:00

(publicēts 6.02.2018)

**********

4. februārī pirms plkst.12:00 Olainē LV

plkst.10:00-12:00

(publicēts 6.02.2018)

**********

Svētceļojuma pirma diena - Olainē

fotogrāfijās

foto
(publicēts 6.02.2018)

**********

Svētceļojuma otra diena - Olainē

Kad es atvēru Olaines baznīcas durvis 14:30, jau sniegā gaidīja desmit kundzes. Visas bija ļoti priecīgas, ka varēja atnākt uz baznīcu tieši šajās rekolekcijās. Un tūlīt pat bija uzdots tāds jautājums: "Vai baznīca būs vaļā visu laiku"? "Jā - es atbildēju - taisīsim ciet tikai pēc vakara svētās Mises". Lai visi priesteri redzētu tik laimīgus cilvēkus, ka viņi var sēdēt un lūgties pie Jēzus, pie Žēlsirdīgā Jēzus svētbildes, kā arī pie svētās Māsas Faustīnes relikvijām, jo tās nozīmē viņas klātbūtni un darbību šeit, starp mums.

Uz Žēlsirdības stundu atnāca daudz cilvēku, laikam tik daudz, cik parasti uz vienu no divām svētdienas sv. Misēm. Kaut gan dažiem vajadzēja pēc lūgšanām iet (piem. ar bērniem), tomēr citi ticīgie nāca un nāca. Baznīca nebija pilna (bet daudz vairāk cilvēku, nekā svētdienās) sv. Mises laikā, bet tā ir taču darba diena.

Tad 15:00 bija Dieva žēlsirdības stunda, kurā priesteris runāja, kādos nodomos mēs lūgsimies uz Jēzu Viņa nāves stundā un tika lasīti daži fragmenti no bukleta par Žēlsirdības stundu un par paļāvību uz Dievu. Žēlsirdības stunda ir brīdis (nevis 60 minūtes!), kurā mēs lūdzamies uz Jēzu. Pēc tam mēs pievienojām lūgšanu uz Pirmo Dievišķo Personu, uz Debesu Tēvu, tas nozīmē Dieva žēlsirdības kronīti.

16:30 es lasīju katehēzi par Dieva žēlsirdības godināšanas veidiem, piemēram kā atšķirt būtisko veidu (piem. Dieva žēlsirdības kronīti) no citiem veidiem, kuri nav būtiski (piemēram no litānijas vai lūgšanas "Ak, Asins un Ūdens"). Es runāju par paļāvību uz Dievu un par žēlsirdības darbiem. Sevišķi daudz es runāju arī par Jēzus apsolījumiem saistītiem ar katru Dieva žēlsirdības godināšanas būtisku veidu. Pēc stundas vēl tauta noskaitīja rožukroni un tad sākās svētā Mise.

Svētās Mises sprediķī (LV un RU) es pastāstīju par šo visbūtiskāko Dieva žēlsirdības kultā, un kā tas ir saistīts ar svētiem Rakstiem un Jēzus Kristus - Visaugstākā un Mūžīgā Priestera - pestīšanas darbu. Bez šī skaidrojuma nebūtu iespējas ieraudzīt - pilnā mērā - šī kulta vērtību Baznīcas dzīvē.

Pēc svētās Mises vēl pasvētījām sv. Agates maizi un ūdeni, un tad sekoja svētība ar sv. Māsas Faustīnes relikvijām. Tie, kuriem vēl nebija svētbildīšu, tās sanēma.

Jēzu, es uzticos Tev!

Olaine 2

(publicēts 6.02.2018)

**********

Svētceļojuma treša diena - Olainē

Dieva žēlsirdības svētceļojums bija Olaines draudzē rekolekcijas un kā sagatavošana Lielajam gavēnim. Taču Dieva žēlsirdības godināšanas centrā ir Jēzus Kristus sāpīgas ciešanas, Viņa Upuris, nāve un Augšāmcelšanās. Tāpēc arī Jēzus prasīja, lai būtu žēlsirdības svētki pirmajā svētdienā pēc Lieldienām, Kristus Augšāmcelšanās oktāvas noslēgumā.

Šodien kārtība tāda pati, kā vakar. Es runāju gan par Dieva žēlsirdības godināšanas būtiskiem veidiem, gan par svēto Māsu Faustīni Kovaļsku, Dieva žēlsirdības Apustuli.

Liels paldies visiem dalībniekiem un sevišķi maniem brāļiem kapucīniem Olainē par kopigo lūgšanu pie Žēlsirdīgā Jēzus svētbildes un svētās Māsas Faustīnes relikvijām.

Es domāju, ka šajās dienās Dieva žēlsirdības dēļ uz baznīcu atnāca gandrīz visa draudze, kaut gan līdz 100% vēl tālu.

Rīt Dieva žēlsirdības svētceļojums dosies uz Rīgas svētā Antona draudzi. Lai Dievs svētī.

Jēzu, es uzticos Tev!

Olaine 3.

(publicēts 7.02.2018)

**********

Svētceļojums Latvijā ENG, RU un PL

Klostermāsas Krakovā lūdzas par mums.

"After many months of preparation, on February 4th, in the town of Olaine (near Riga), where the Capuchin fathers serve the faithful, a pilgrimage of the Divine Mercy Image and relics of Sister Faustina will begin in Latvia..."

"После многих месяцев подготовки 2 февраля этого года в местности Olaine (близ Риги), где служат отцы капуцины, начнётся паломничество образа Милосердного Иисуса и мощей св. Сестры Фаустины в Латвии..."
"Na Łotwie trwa peregrynacja obrazu Jezusa Miłosiernego i relikwii św. Siostry Faustyny..."

ENG

RU

PL

(publicēts 7.02.2018)

**********

Filmiņa par Dieva žēlsirdības svētceļojumu

(tehniskās lietas)

filmiņa

(publicēts 11.02.2018)

**********

Vissvarīgākais svētceļojumā:

Žēlsirdīgā Jēzus svētbilde

Kāda svētā relikvijas nozīmē arī šā svētā klātbūtni un darbību. Svētajiem dzīves centrs un pamats bija un ir Jēzus Kristus.

Arī svētās Māsas Faustīnes relikvijas, šīs svētās dzīvi un misiju ir jāredz un jāsaprot tieši tā. Māsa Faustīne ir Dieva žēlsirdības Apustule, tad arī viņas misija ir izplatīt Dieva žēlsirdības kultu - tādā veidā, kā to viņai atklājis pats Kungs Jēzus - jo tas viss ir no Jēzus.

Vēl pirms nāves Māsa Faustīne jautāja Jēzum, vai viņa visu pareizi darīja, vai kaut ko neiznīcināja? Un Jēzus viņai atbildēja, ka nevajag uztraukties, jo viss šis darbs ir Jēzus darbs nevis Faustīnes darbs.

Kā es jau rakstīju (laikam), līdzīgi kā priesteris svin svēto Misi, bet vienmēr centrā ir Jēzus Kristus, nevis priesteris, tā Māsa Faustīne ir Dieva žēlsirdības Apustule, bet centrā ir Žēlsirdīgais Jēzus un Vissvētās Trīsvienības žēlsirdība, nevis Māsa Faustīne. Es to rakstu, jo daži man stāstīja, it kā viņiem nav saprašanās par šo Dieva žēlsirdības svētceļojumu un tie uzskata sv. Faustīnes relikvijas par galvenām un saņemt svētību ar šīm relikvijām un pagodināt tās par svarīgāko nekā Žēlsirdīgā Jēzus svētbilde un Dieva žēlsirdības kults. Tad, es ceru, ka pēc šī teksta lasīšanas šaubu nebūs. Jo galvenais mērķis ir ļoti konkrēts un skaidrs: sākt pašam godināt Dieva žēlsirdību veidos, kurus Jēzus atklāja Māsai Faustīnei.

Lasi vairāk

(publicēts 20.02.2018)

**********

Dieva žēlsirdības svētceļojums

Rīgas svētā Alberta Lielā draudzē

Šodien es pasūtīju pie Žēlsirdības Dievmātes māsām Krakovā-Lagevņikos drusciņ svētās Māsas Faustīnes Kovaļskas Dienasgrāmatu eksemplāru krievu valodā. Jo pirms dažām dienām kāda kundze, latviete, man teica, ka viņa labprāt lasītu Māsas Faustīnes Dienasgrāmatu krievu valodā, uz kuru tika pārtulkota. Lūk, cik viens cilvēks var ietekmēt sabiedrību.

Es domāju, ka šīs grāmatas paspēs un atnāks jau piektdien uz svētā Alberta baznīcu. Tieši piektdien Albertos sāksies gan Dieva žēlsirdības svētceļojums, gan draudzes rekolekcijas. Grāmatu nebūs daudz, bet tikai divas pakas, tāpēc kas paspēs, tas nopirks. Un redzēsim, kas būs tālāk.

***

Sākās rekolekcijas svētā Alberta draudzē. Bet sākumā par to, kas bija līdz tām.

Vakar vakarā ieraudzīju, ka tomēr neizdevās samaksāt par Dienasgrāmatām. Tāpēc samaksāju otro reizi. Un protams, es nepārdzīvoju, tikai brīnījos, cik tas gāja līdzi šim Māsas Faustīnes Dienasgrāmatas fragmentam, kuru es vakar tulkoju.

Šodien no rīta 30 minūtes es krāmēju mašīnu un braucu uz Albertiem. Un tur jau bija man daudz tuvāk, tāpēc uz zakristēju nēsāju paciņas 10 minūtes. Kad jau palika pēdēja paciņa atbrauca (cik precīzi!) divi busiņi. Otra būsiņa šoferišiem teicu: "Vai jūs man atvedāt divas ļoti mazas paciņas"? "Jā, atvedām, bet divas lielās". Tā katrs ar paciņu (mana ap 3 kg., viņu katrai bija ap 30 kg.) rokā gāja uz baznīcu. Tādā veidā Dienasgrāmatas krieviski un dažas poliski atbrauca no Krakovas-Lagevņikiem.

Pēc tam ar otro busiņu braucām uz Salaspili pēc Žēlsirdīgā Jēzus svētbildes un svētās Māsas Faustīnes Kovaļskas relikvijām, un citām pārējām lietām. Tādā veidā es pirmo reizi apmeklēju šo baznīcu. Ienesām busiņā gan svētbildi, gan citas pārējas lietas un ar to nebija nekādas problēmas. Paldies par palīdzību priesterim un vēl vienam kungam.

Kad atbraucām, uzstādījām baznīcā šo Svētbildi, bet es sāku taisīt kārtību paciņās un gatavot dažās paciņās svētbildītes un bukletus sestdienai un svētdienai. Un to - liekas mazu darbiņu - es darīju... apmēram piecas stundas.

Un pēc tam gandrīz uzreiz, pat nebija laika atpūsties, sākās rekolekcijas - ar krusta zīmi un krusta ceļu, kuru es vadīju poļu valodā.

Pēc tam jau lasīju fragmentus no Dienasgrāmatas, kuros bija Jēzus vārdi uz Māsu Faustīni par šo Svētbildi. Un pēc īsa ievada visi dalībnieki varēja dažas minūtes palūgties klusumā Žēlsirdīgā Jēzus priekšā.

Svētā Misē Dieva Vārds no jaunā mums atklāja, ka vajag katru dienu ieklausīties Viņā, pārdomāt un atrasties Dieva gribā, kuru Šīs Vārds atklāj. Un tā arī notika šodien.

Jo lūk pirmā lasījumā, bet sevišķi psalmā, bija runā par satriektu sirdi. Un protams, mēs varam tikai brīnīties un pateikties Dievam par šo vārdu rekolekciju sākumos. Jo Jēzus apsolīja Māsai Faustīnei, ka priesteriem, kuri runās sprediķus par Dieva žēlsirdību, Viņš dos spēku satriekt un atgriezt klausītāju sirdis. Un tā arī teicu sv. Mises dalībniekiem, lai viņi zinātu, kas notiek viņu dzīvē.

Evaņģēlijā bija runa par to, ka Jēzus pārcēlās pār ezeru. Un tā arī bija, jo Salaspils ir aiz ezera (vai HES). Tālāk Jēzus runāja par to, ka Viņš ir mūsu starpā, mācekļu starpā, pat "kāzu viesu" starpā, un tāpēc mums ir liels prieks. Mēs priecājamies kā kāzu viesi, jo Jēzus-Līgavainis, Baznīcas Līgavainis, ir ar mums Dieva žēlsirdības svētbildes zīmē. Kaut gan ir Lielais Gavēnis, bet Jēzus caur Baznīcu mūs aicina priecāties.

Jēzus tālāk saka, ka tomēr mācekļi gavēs. Un mēs gavēsim normālā ritmā pēc kāda laiciņa, pēc rekolekcijām un kad noslēgsies Dieva žēlsirdības svētceļojums.

Pēc sv. Mises bija jau otrais krusta ceļš, latviski, kā pirmais - par Dieva žēlsirdību.

Lūk, rekolekcijas tikai sākās, bet cik daudz notiek un es domāju, ka to var saprast kā uzaicinājumu pieņemt tādu dzīves veidu, kura centrā būs Žēlsirdīgais Jēzus un Dieva žēlsirdības godināšana.

Rīt baznīcā būs arī svētās Māsas Faustīnes relikvijas, jo šodien vakarā bija Bolderājā. Un rekolekcijas, es ceru, ies jau normālā ritmā. Un dalībnieki saņems lielo žēlsirdību.

***

Šodien bija rekolekciju otrā diena. Un mēs mācāmies redzēt šīs saites starp Dieva Vārdu, sv. Māsas Faustīnes Dienasgrāmatu un mūsu dzīvi. Tādā veidā mēs cenšamies redzēt Dieva darbību, kura nemitīgi ir klātesoša, ka Dievs mūs mīl un parāda savu žēlsirdību, tāpat kā to Viņš darīja citos laikos.

Tāpēc tagad, kad jau sākās svētdiena, Lielā Gavēņa pirmā svētdiena, es nevarēju neieraudzīt to, ko līdz šim neredzēju. Lūk, pirmā lasījumā ir runa par Dieva žēlsirdību, ka Dievs vairs negrib sodīt cilvēkus ar plūdiem. Par zīmi tai derībai Viņš deva varavīksni.

Tāpēc ka mēs dzīvojam Jaunās Derības laikos un mūsu baznīcā ir Žēlsirdīgā Jēzus svētbilde, tad, ziniet, kā figura ir, man šķiet, šī varavīksne? Jūs jau zināt? Kad Jēzus atnāca pie svētās Māsas Faustīnes pirmo reizi tādā attēlā un vēlāk arī nāca tādā attēlā, Viņš skaidroja, ko nozīmē šie divi stari. Bālais nozīmē ūdeni, kas iztecēja no Kristus sāna, bet sarkanais - Kristus asinis. Kristības sakramentā dvēseles tiek attaisnotas (šeit ūdens nozīmē šo sakramentu), bet asinis nozīmē Euharistiju, kas baro dvēseles...

***

Šeit es publicēšu kādā ticīga cilvēka stāstu par rekolekcijām Rīgas sv. Alberta draudzē:

"IZDZĪVOJOT DIEVA ŽĒLSIRDĪBAS SVĒTCEĻOJUMA REKOLEKCIJAS RĪGAS SV.ALBERTA DRAUDZĒ.
Sagaidot Rīgas Sv.Alberta baznīcā Dieva žēlsirdības svētbildes ”Jēzu es uzticos Tev” un Sv.Faustīnas Kovaļskas relikviju ierašanos, sākās rekolekcijas, kas veltītas Dieva Žēlsirdības kulta skaidrošanai un izplatīšanai.
Piektdienas, 16.februāra vakars iesākās ar krusta ceļu, pēc kura notika Dieva žēlsirdības svētbildes ”Jēzu es uzticos Tev” pagodināšana. Rekolekciju vadītājs kapucīnu tēvs Staņislavs Kovaļskis iepazīstināja klātesošos ar gaidāmo pasākumu kārtību un izskaidroja Žēlsirdības vēstījuma būtību, aicinot apmeklēt rekolekcijas katru dienu, kurās tiks atklātas Dieva žēlsirdības kulta formas un klausītāji varēs iepazīties ar māsas Faustīnas Kovaļskas dzīvesstāstu. Rādot priekšzīmi, tēvs Staņislavs aicināja klātesošos pa vienam nedaudz pakavēties svētbildes priekšā un noskaitīt lūgšanas, izlūdzoties Dieva žēlastību savam dzīves ceļam. Drīzumā sekoja Svētā Mise, kuras sprediķa laikā tika aktualizēti jautājumi, apskatot rekolekciju laikā paredzētās tēmas un salīdzinot māsas Faustīnas pārdzīvojumus rekolekciju laikā, kas aprakstīti viņas dienasgrāmatā ar un šodienas rekolekciju situāciju. Pēc Mises atkal varēja iet krusta ceļu.
Sestdien, 17.februārī blakus Dieva žēlsirdības svētbildei tika novietotas Svētās Faustīnas Kovaļskas relikvijas. Svētās Mises rīta stundās ievadīja rekolekciju sākumu. Tēvs Staņislavs atklāja Dieva žēlsirdības kulta piecas formas 1) Dieva žēlsirdības svētbildi ”Jēzu es uzticos Tev”, 2)Dieva žēlsirdības kronīti, 3)Žēlsirdības stundu, 4) Dieva Žēlsirdības svētkus, 5) Žēlsirdības kulta izplatīšanu. Savā stāstījumā viņš atklāja visu šo formu rašanās vēsturi, izskaidrojot kā Dievs uzrunāja māsu Faustīni, lai taptu svētbilde, kura tagad ir slavena visā pasaulē. Tajos laikos Faustīna bija viena no Žēlsirdības Dievmātes kongregācijas māsām un viņas stāstījumus bieži uztvēra ar neticību vai privātām atklāsmēm, kas nav jāievieš baznīcas dzīvē, bet līdzīgi svētbildei arī Dieva žēlsirdības kronītis pamazām iegāja baznīcas lūgšanu apritē. Visilgāk nācās gaidīt Dieva Žēlsirdības svētku pieņemšanu, bet sagaidot māsas Faustīnas kanonizāciju, pāvests Jānis Pāvils II izsludināja arī šos svētkus pirmajā svētdienā pēc Lieldienām. Tagad mēs jau zinām, kas ir Dieva Žēlsirdības stunda un saprotam Dieva Žēlsirdības kulta praksi, bet cilvēces vēsturē bija jābūt kādam pionierim, no kura tas viss sākas un Svētā Faustīna Kovaļska bija šī persona, kura nāca klajā ar uzticēto Žēlsirdības vēstījumu.
Rekolekcijas turpinājās sestdienas vakara stundās, kad stāstījums par Dieva žēlsirdības kultu ievadīja klausītājus Svētajā Misē, caur saņemto informāciju un lūgšanām svētbildes un relikviju priekšā, sagatavoja vienotībai ar Jēzu.
Svētdiena 18.februāris bija piesātināta ar Svētajām Misēm dažādās valodās un laikos, kuru noslēgumos tēvs Staņislavs turpināja atklāt dažādus faktus par Dieva Žēlsirdības kulta izplatīšanu, šajā dienā kulta formas atklājot caur Dieva apsolījumiem, kas pavada cilvēkus, ja šie kulta elementi tiks realizēti viņu dzīvē. Dievs ir žēlsirdīgs un gatavs dot mieru cilvēku dvēselēm, ja viņi, būdami grēcinieki spēs izprast Dieva Žēlsirdības būtību un centīsies iedziļināties kulta vēstījuma jēgā.
Vakara Svētajā Misē galvenā auditorija, kurai paredzēts vēstījums bija ģimenes ar bērniem. Misi vadīja tēvs Krišjānis, kurš homīlijas laikā aicināja bērnus pie svētgleznas un relikvijām, skaidrodams, ko bērni šeit var apskatīt un kā tas radies. Pēc Mises rekolekcijas turpināja tēvs Staņislavs bērniem viegli saprotamā valodā, iesaistot viņus diskusijā par māsu Faustīni un to vecumu, kad viņu uzrunāja Jēzus, kad tapa glezna, un kā parādījās Dieva Žēlsirdības kronītis. Viņš aicināja aizdomāties vecākus, vai tie ir gatavi brīvi ļaut bērniem iet svētuma ceļu un uzklausīt bērnus, ja viņu domas par attiecībām ar Dievu ir tikpat ciešas, bet neticamas kā veidojās māsai Faustīnei Kovaļskai. Noslēgumā tēvs Staņislavs kā ierasts šajās rekolekciju dienās nostājās netālu no baznīcas izejas un dalīja visiem Mises dalībniekiem kartiņas ar svētgleznu “Jēzu es uzticos Tev”, kuras otrā pusē Dieva Žēlsirdības kronītis un māsas Faustīnes portretu, kurai otrā pusē lūgšana žēlastību izlūgšanai ar Sv.Māsas Faustīnes aizbildniecību. Tāpat katrai ģimenei tika izdalīts buklets par Dieva Žēlsirdības vēstījumu. Vislielāko interesi par kartiņām izrādīja bērni, kas centās saprast, ko viņi ir saņēmuši, rādīdami viens otram bildītes un skaidrodami, kas tajās ir redzams. Dieva Žēlsirdības vēstījums sasniedza rekolekciju dalībnieku sirdis un tagad tikai no viņiem ir atkarīgs vai šis vēstījums tiks padots tālāk cilvēkiem, kuri šo vēstījumu nav saņēmuši".
R.B.

***

Pēc svētīgām rekolekcijām sv. Alberta draudzē es šodien skaitīju svētbildītes un bukletus trijās paciņās (tie, kuri bija, redzēja). Vajadzēja skaitīt un kārtot, lai sagatavotu "veikaliņu" nākamām draudzēm, kuras piedalīsies Dieva žēlsirdības svētceļojumā. Vakar un šodien pieteicās vēl dažas draudzes, starp tām arī Liepājas katedrāle:


Līdz šim es saņēmu no katras draudzes informācijas, cik bija izdotu bukletu un svētbilžu. Tāpēc es ceru, ka viss ir sagatavots pietiekamā skaitā, līdz svētceļojums noslēgsies. Arī tas kas nebija saplānots, kas parādījās pēdējā brīdī - svētās Māsas Faustīnes Dienasgrāmatas krieviski - tika izpirktas divās dienās 50 procentos.

Tad paciņas un pakas sagatavotas, lai dotos pēc pāris dienām uz Liepājas diecēzi.

Es priecājos, ka Dieva žēlsirdības svētceļojuma dalībnieki saprot, ka visas šīs svētbildes ir tieši dalībniekiem. Tāpēc mēs tās neņemam citiem brāļiem un māsām. Jo šis svētceļojums, bet sevišķi rekolekcijas par Dieva žēlsirdību (man jau bija divas tādas rekolekcijas), ir sagatavošana un uzaicinājums ieiet Dieva žēlsirdībā un sākt praktizēt Dieva žēlsirdības godināšanu veidos, kurus Jēzus atklāja Māsai Faustīnei.

Reti, bet tomēr ir cilvēki, kuri nevar pieņemt - dažādu iemeslu dēļ - labo vēsti par Dieva žēlsirdību un pievērš uzmanību kādiem sīkumiem, kurus viņi grib interpretēt, kaut gan nezin visu vēstījumu.

Dažreiz arī daži cilvēki gribēja paņemt daudzas svētbildītes citiem, vai uz slimnīcu, vai uz savu draudzi, lai uzliktu uz galdiņa ar cerību, ka kāds paņems un palasīs. Tomēr es tā negribu, jo materiāli ir sagatavoti dalībniekiem, kā palīdzība tiem, kuri lūdzās Žēlsirdīgā Jēzus svētbildes priekšā, pagodināja to, saņēma svētību ar svētās Māsas Faustīnes relikvijām un praktizēs dzīvē žēlsirdības darbus tuvākajiem, dzīvojot paļāvībā uz Dievu.

***

Šodien pēc rekolekciju pirmās dienas atnāca pie manis uz zakristēju kundze, kura darbojas "Caritas" organizācijā un mani uzaicināja līdzdarboties.

Svētā Māsa Faustīne arī aicina šodien uz darbiem (www.faustyna.pl, Dienasgrāmata, nr. 392.):

Mīlestība, proti, nav vārdi un jūtas, bet darbs. Tas ir gribas akts, tā ir dāvana, jeb dāvināšana.

***

Pirms dažām dienām es savā ziņā ievietoju svētās Māsas Faustīnes vārdus no viņas Dienasgrāmatas, ar kuriem īsi skaidroja, ka mīlestība ir nevis vārdos vai jūtās, bet darbos, dāvināšanā. Un, lūk, kad beidzās rekolekcijas Rīgas sv. Alberta draudzē, rekolekcijas par Dieva žēlsirdību, uz reiz (svētās Mises Evaņģēlija fragmentā) Žēlsirdīgais Jēzus dod mums mājas darbu - būt žēlsirdīgiem, sevišķi pret šiem vismazākajiem. Tiem jādod ēst, dzert, drēbes, jāapmeklē tad, kad tie slimo, vai ir cietumā.

Man arī parādīja žēlsirdību rekolekciju laikā dažādā veidā, gan brāļi, gan citi dalībnieki. Liels paldies par jūsu žēlsirdību pret mani. Arī es pateicos par medu. Es arī pateicos tiem, kuri salocīja daudzus daudzus bukletus. Es ceru, ka viņiem arī garšo medus.

Arī draudžu gani ir žēlsirdīgi pret savām draudzēm, jo pat šajās dienās vēl dažas draudzes pievienojās Dieva žēlsirdības svētceļojumam.

Bet ja kādam cilvēkam būtu grūti būt žēlsirdīgam pret citiem, jo tas bieži ir saistīts ar ciešanām, tad lai viņš lasa šo fragmentu no sv. Māsas Faustīnes Dienasgrāmatas (774. nr., www.faustyna.pl):

Ja slimību mēra ar termometru, bet stiprs drūdzis mums runā par slimības lielumu, tā garīgajā dzīvē ciešanas ir termometrs, kurš mēra Dieva mīlestību dvēselē.1.2.3.4.5.6.7.8.9.

(publicēts 20.02.2018)

**********

Kalnciema draudzē 4. martā

es runāju katehēzi... pašam Jēzum.

Šodien esmu noguris. Jo pēc kalpošanas Olainē, man bija otra kalpošana Kalnciema draudzē. Un par to pastāstīšu dažos vārdos.


Tās bija septiņas stundas, no kurām 2 stundas aiz stūres, 45 minūtes katehēze, 90 minūtes grēksūdze, 30 minūtes homīlija (divas: latviski un krieviski).


Es protams runāju par Dieva žēlsirdību. Bija svētās Māsas Faustīnes relikvijas. Bija arī Žēlsirdīgā Jēzus svētbilde, bet kāda cita. Bet kā bija ar šo katehēzi pašam Jēzum Kristum? Lūk, tas viss notika tā:


Pirms trijiem (plkst. 15:00) es gatavojos sākt vadīt Žēlsirdības stundu, pēc tam Dieva žēlsirdības kronīti, pēc tam runāt sagatavotu katehēzi par visiem Dieva žēlsirdības godināšanas veidiem. Tomēr tā nenotika.


Es nezināju, ka tūlīt būs Vissvētākā Sakramenta uzstādīšana. Tad kad plkst. 15:00 sākās Adorācija man vajadzēja uzreiz, vienā mirklī, mainīt katehēzi uz lūgšanu nesaplānotā veidā. Tad bija par Dieva žēlsirdības godināšanu un tās visiem pieciem veidiem, bet citā formā, lūgšanas formā. Lūk, visa šī katehēze, no kuras vajadzēja dažas lietas atstāt, bija pateicības lūgšanas formā. Padomājiet, vajadzēja runāt uz pašu Jēzu Kristu un izteikt pateicību par viņa žēlsirdības veidiem, kurus atklāja svētajai Māsai Faustīnei.


Tas ļauj domāt arī tā, ka viss šis saturs, par kuru priesteri stāsta, par kuru arī citi stāsta un to praktizē, kā piemēram Dieva žēlsirdības kronīti, ir ļoti ļoti dzīvs. Jēzus atklāja un stāstīja Māsai Faustīnei, Māsa Faustīne to uzrakstīja savā Dienasgrāmatā, mēs to lasām, tulkojam un stāstam citiem. Beidzot mēs to stāstam pašam Žēlsirdīgam Jēzum - Vissvētākā Sakramenta priekšā un Viņa žēlsirdības svētbildes priekšā. Es domāju, ka tādā veidā Jēzus parādīja Kalnciema draudzei īpašu žēlastību, kas nesīs labos augļus savā laikā.


Beigās bija lūgšana uz svēto Māsu Faustīni un katrs varēja atnākt un noskūpstīt šo relikviāru. Es tikai nezinu, vai cilvēki saņēma svētbildītes un bukletus, kuri arī ir Dieva žēlsirdības svētceļojuma svarīga sastāvdaļa.


Paldies priesterim un draudzei par viesmīlību. Svarīgs elements beigās bija arī agape. Un pēc tam es braucu atpakaļ uz Olaini.


Jēzu, es uzticos Tev!

Lasīt šeit

(publicēts 17.04.2018)

**********

Rīgas Kristus Karaļa draudzē,

pēc tam Gulbenē...

Šeit

(publicēts 17.04.2018)

**********

Tuvāk Gulbenei...

Šodien es runāju ar priesteri Andžeju, Gulbenes prāvestu, jo jau pēc divām dienām sāksies rekolekcijas. Es runāju arī ar pr. Pāvilu, Madonas draudzes prāvestu, un laikam Dieva žēlsirdības svētceļojuma laiks 9.-11. aprīlis būs ļoti konkrēti piepildīts, daudz vairāk nekā šeit uzrakstīts:


http://uzticies-jezum.mozello.lv/svetcelojums/


Es domāju, ka tā ir ļoti laba situācija, kad man ir dota iespēja pāriet visu šo Dieva žēlsirdības svētceļojumu no pašiem sākumiem, no pašām pirmām domām KĀ? līdz pēdējiem žestiem un vārdiem LŪDZU, ŅEMIET ŠĪS SVĒTBILDĪTES UN ŠO BUKLETU! un PALDIES!


Es domāju, ka šīs svētbildītes ir skaistās. Tāpat arī buklets. Es redzu, ka ir daudz tādu, kuri to nesaprot un uzskata to visu par vēl vienu svētbildīti. Kas tomēr pieņem Jēzus aicinājumu, tas mācās un arī svētbildīti uzskata par instrumentu, lai sev un citiem palīdzētu sasniegt Debesu Valstību.

Nekad netiks uzbūvēta lieliska ēka, ja atmetīsim mazus ķieģelīšus (D., nr. 112.).

Svētbildītes kā mazi ķieģelīši...

(publicēts 17.04.2018)

**********

Gulbenē visgarākas rekolekcijas

16.-19. martā

Jau parādījās diezgan liels nogurums, bet, pateicoties Dievam, rekolekcijas iet uz priekšu un Dieva žēlsirdības svētceļojums iesakņojās Gulbenē.


Piektdien bija Krusta Ceļš un svētā Mise ar homilīju ar elementiem par Dieva žēlsirdību.


Sestdien trīs tādas pašas katehēzes un trīs žēlsirdīgās homilījas, no kurām trešā atšķirās no iepriekšējām, jo es runāju arī par atšķirībām starp Jēzus Sirds godināšanu un Dieva žēlsirdības godināšanu; un man bija svētā Mise; un pus stundu pirms katras Mises - klausījos grēksūdzes.


Šodien, svētdien, līdzīgi. Trīs reizes programma: grēksūdzes klausīšanās 30 minūtes; viena sv. Mise un garā homilīja plus divas homilījas pārējās divās svētās Misēs; Dieva žēlsirdības dievkalpojums: katehēze, kronītis, lūgšana žēlastību izlūgšanai svētās Māsas Faustīnes Kovaļskas aizbildniecībā, svētība ar sv. Faustīnes relikvijām, lūgšana Žēlsirdīgā Jēzus svētbildes priekšā.


Protams katru dienu ir citas homilījas un citas katehēzes. Tāpat būs arī rīt.


Jēzu, es uzticos Tev!***


Šodien svētajās Misēs, homilījās es runāju par svēto Jāzepu. Prāvests man lūdza, lai es runātu arī par dzimteni, draudzi, ģimeni un garīgo dzīvi sakarā ar formāciju draudzē un sagatavošanu baznīcas jubilejas (20 gadi kopš konsekrācijas būs 19. decembrī). Es ceru, ka kādā mērā tas man izdevās.


Pēc katras svētās Mises man bija katehēzes par Dieva žēlsirdības veidiem un saistītiem ar šiem veidiem Jēzus apsolījumiem. Es pastāstīju drusciņ par to, ka vajag lūgties precīzi lūgšanas, kuras ir teoloģiski labi apstrādātā un sagatavotā garīgumā, jo tad nāk līdzi lielā garīgā bagātība, kura palīdz veidot realitāti pēc Dieva gribas.


Es pateicos Žēlsirdīgam Dievam par šīm intensīvām rekolekcijām. Es pateicos prāvestam pr. Andžejam, saimniecei Astrai un citiem prāvesta palīgiem, kā arī visiem dalībniekiem, jo visi skaisti lūdzās un deva labo liecību par savu ticību un mīlestību uz Dievu.


Rekolekcijas beidzās, svētbildītes un bukleti paņemti, tad visu priekšā garīgais darbs, dzīve paļāvībā uz Dievu, žēlsirdības darbi tuvākajiem un Dieva žēlsirdības kulta izplatīšana. Pagājušajā gadā daži cilvēki vairāk vai mazāk piedalījās Dieva žēlsirdības svētceļojuma sagatavošanā, bet tagad labo vēsti par Dieva žēlsirdību dzird jau daudzi tukstoši. Pateicība Dievam. Jēzu, es uzticos Tev!***


No rīta uz Gulbeni atbrauca Baltinavas, Šķilbēnu un Tilžas prāvests pr. Staņislavs ar šoferi, paņēma Žēlsirdīgā Jēzus svētbildi, svētās Māsas Faustīnes Kovaļskas relikvijas, svētbildītes un bukletus un tā Dieva žēlsirdības svētceļojums pārcēlās uz Latgali. Lai Dievs svētī!


Pēc tam es izbraucu uz Rīgu. Liels paldies prāvestam Andžejam, saimniecei Astrai, Vēsmai, Emilijai un visiem visiem sirsnīgiem ticīgiem, kuri apmeklēja Gulbenes katoļu baznīcu rekolekciju laikā. Es ceru, ka daudziem tā bija patiesa atjaunotne ticībā un, varbūt, daudzi kļuva par Dieva žēlsirdības godinātājiem.


Es domāju, ka laiks bija maksimāli un labi piepildīts ar lūgšanām un mācībām, un, pateicoties dalībniekiem, rekolekcijas bija vērtīgas līdz pašām beigām. Es dzirdēju, ka daži cilvēki saņēma sevišķas dāvanas, bet visi - Dieva svētību, lai ietu uz priekšu garīgajā dzīvē.


Laiks bija piepildīts arī ar to, ka dalībniekiem bija daudz jautājumu, uz kuriem bija jāatbild. Tas, Kurš darbojās, bija un ir Dievs. Viņam pateicība un slava uz mūžiem.


Jēzu, es uzticos Tev!***


Starpbrīžos notiek labas un vajadzīgas sarunas un ir redzams, ka priesteri Gulbenē labi strādāja, jo cilvēki nāk ar jautājumiem, nāk uz sarunām, kuras ir ļoti vērtīgas, uz dažādām teoloģiskām tēmām. Ne uz visiem jautājumiem es zināju atbildes, bet vismaz zināju, uz kurieni cilvēkam vajadzētu vērsties, ja viņam būtu tādas vai šādas problēmas.


Šodien mājas lapā www.faustyna.pl tika publicēts tāds fragments no svētās Māsas Faustīnes Kovaļskas Dienasgrāmatas nr, 699:


Lai neviena dvēsele nebaidas Man tuvoties - saka Jēzus Māsai Faustīnei -, kaut gan tās grēki būtu kā purpurs. Mana žēlsirdība ir tik liela, ka visu mūžību to neizdibinās neviens - ne cilvēku, ne enģeļu - prāts.***


Pēc rekolekcijām Gulbenē es varu pateikt, ka brīžiem sarežģītas lietas, par kurām es runāju, nebija nekāds šķērslis cilvēkiem, kuri grib praktizēt Dieva žēlsirdības godināšanu. Daži man pat stāstīja šodien, ka katehēzes viņiem palīdzēja iemācīties precīzi lūgties, saprast dažādas lietas, kuras nebija skaidras šajā kultā un atrast sev atbildi uz citiem jautājumiem. Tas arī liecina, ka cilvēki ir iemācīti meklēt patiesību, pieņemt to un ieviest dzīvē.


Un arī svētā Māsa Faustīne Kovaļska mūs aicina caur savu Dienasgrāmatu, nr. 72. uz ciešu līdzdarbošanos ar Dieva žēlsirdību:


...lai katra dvēsele uzticas Kunga Ciešanās, lai tai cerība ir žēlsirdībā. Dievs savu žēlsirdību nevienam neatteiks.***


Kāda kundze kopš sešu gadu vecuma nēsāja pienu no vecāku saimniecības uz plebāniju. Tagad, pēc septiņdesmit gadiem, arī dažas reizes nedēļā nes biezpienu uz plebāniju.


Kad viņa vakar no rīta atnāca, ļoti priecājās, jo tas bija pēdējais mirklis, kad Žēlsirdīgā Jēzus svētbilde atrodas Gulbenes baznīcā, un šī kundze varēja vēlreiz pagodināt Jēzu Kristu šajā svētbildē.


Ir vērts dzīvot pazemībā, izturībā, ar satriektu sirdi, kura atverta Dievam, jo Dievs vēršas uz tāda cilvēka dvēseli ne ar ko citu, bet ar pašu žēlsirdību, ne ar ko citu, bet ar pašu žēlsirdību:


Es esmu žēlsirdība satriektai dvēselei... (D. nr. 1739).***


2018. gada 17.-19. martam Gulbenes Vissvētākā Sakramenta Romas katoļu baznīcā viesojās kapucīnu tēvs Staņislavs Kovaļskis. Viņš vadīja mūsu draudzē rekolekcijas Žēlsirdīgā Jēzus svētbildes svētceļojuma laikā.


Draudze tika iepazīstināta ar sv. Māsas Faustīnes dzīvesstāstu. Mums bija liels gods kopā ar tēvu Staņislavu lūgties Dieva Žēlsirdības Kronīti.


Šīs rekolekcijas bija svētīgas gan man gan visai mūsu draudzei. Paldies tēvam Staņislavam


- ar cieņu draudzes locekle S.P.

1.2.3.4.5.6.7.   

(publicēts 17.04.2018)

**********

Liecība no Kurzemes

Visjaunākā laikraksta "Nāc" numurā (nr. 2 (102) marts 2018) Liepājas diecēzes bīskaps Viktors Stulpins uzrakstīja tekstā "Dieva žēlsirdības svētceļojums Kurzemē" dažus vārdus par šo svētceļojumu savā dieccēzē. Šeit es ievietošu dažus fragmentus.


Sākumā bīskaps pieminēja, ka Dieva žēlsirdības svētceļojumā pirma bija mūsu draudze Olainē, kur es ar manu brāļu kapucīnu un visas draudzes palīdzību vadīju trīs dienas rekolekcijas (4. - 6. februārī). Nākamas tādas, bet vēl intensīvākas, rekolekcijas man bija pie maniem brāļiem kapucīniem Rīgā, svētā Alberta Lielā draudzē (16. - 18. februārī).


Bīskaps pasvītroja arī, ka svētceļojums noslēgsies Kauguru Dieva Žēlsirdības draudzes baznīcā 15. aprīlī, kur 12:00 "notiks pateicības sv. Mise par šī dievnama celšanas pabeigšanu".


Tālāk bīskaps raksta, ka "dažās Kurzemes draudzēs  varēja pagodināt sv. Faustīnes relikvijas un lūgties Žēlsirdīgā Jēzus svētbildes priekšā". Kādas bija šīs draudzes? Kuldīga, Lēnas, Aizpute, Alsunga, Ventspils, Liepāja - sv. Jāzepa katedrāle un tēvu dominikāņu sv. Dominika draudze.


Bīskaps raksta arī par diviem elementiem, kuri kopā veido Dieva žēlsirdības godināšanas pamatu: tā ir paļāvība uz Dievu un žēlsirdības nostāja pret tuvākajiem. Uz šī pamata var praktizēt piecas Dieva žēlsirdības godināšanas formas jeb veidus, kurus Jēzus atklāja svētajai Māsai Faustīnei Kovaļskai, kuru Jēzus sauca par savu "sekretāri": Dieva žēlsirdības godināšanas būtība ir paļāvības nostāja uz Kungu Dievu, un tā ir Bībeles ticības nostāja, uzticēšanās Dievam, kas praksē nozīmē pildīt Viņa gribu, kas izpaužas baušļos, paaicinājuma pienākumos, svētībās un evaņģēlija padomos, kā arī Svētā Gara atpazītās iedvesmās. Otrais šīs godināšanas būstiskais priekšnoteikums ir žēlsirdības nostāja pret tuvākajiem, kā dēļ Dieva žēlsirdības godināšana nav tikai vienkārša dievbijība, bet pieprasa veidot sevī evaņģēlisku - aktīvas mīlestības pret cilvēkiem nostāju. Tikai uz šī pamata - paļāvības uz Dievu un žēlsirdības pret tuvāko - veidojās jaunās kulta formas, kuras Kungs Jēzus deva māsai Faustīnei". Mēs protams zinām šīs formas: Dieva žēlsirdības svētbilde, Dieva žēlsirdības stunda, Dieva žēlsirdības kronītis, Dieva žēlsirdības svētki un Dieva žēlsirdības kulta izplatīšana.


Tālāk bīskaps arī citēja fragmentu no svētās Māsas Faustīnes Dienasgrāmatas:


Jēzus teica Māsai Faustīnei: "Stāsti pasaulei par manu bezgalīgo žēlsirdību! Lai Žēlsirdības svētki kļūst par atgriešanos un aizsardzību visām dvēselēm, īpaši grēciniekiem. Šajos svētkos es izliešu savas žēlsirdības okeānu pār tām dvēselēm, kas tuvosies manas žēlastības avotam".


Teksts beidzās ar skaistiem vārdiem:


"Kauguru draudze tagad kļūs par mūsu zemes Lagevņikiem, kur ir galvenā Dieva Žēlsirdības godināšanas vieta un kur turpmāk tiks uzglabātas sv. Faustīnes relikvijas. Tā būs iespēja ikvienam svētceļot un pagodināt Dievu, izlūdzoties žēlsirdību sev, saviem tuvākajiem un lūgt, lai Dievs mūsu sirdis dara žēlsirdīgas pret mūsu līdzcilvēkiem".


Paldies Ekselencei. Prieks lasīt, ka Dieva žēlsirdības godināšana un kults izplatījas. Tas dod spēku un drosmi katram Dieva žēlsirdības godinātājam arvien pilnīgāk pildīt to, ko Jēzus atklāja Māsai Faustīnei un kura, kā Žēlsirdības Apustule, pasludināja to mums.

Liecība...

(publicēts 17.04.2018)

**********

Novenna pirms Žēlsirdības svētkiem.

"Sagatavošanās šiem svētkiem ir novenna: 9 dienas, sākot no Lielās Piektdienas, ir jālūdzas Dieva žēlsirdības kronītis.


Manas Žēlsirdības svētki izgāja no Manas dziļākās būtības, lai iepriecinātu visu pasauli (D. nr. 1517) - Kungs Jēzus teica Māsai Faustīnei".


Sirsnīgi Jūs visus, Cien. Lasītāji un Dieva žēlsirdības godinātāji, aicinu iesākt rīt šo novennu. Tā nav saistīta ar konkrētu stundu, jo Dieva žēlsirdības kronīti var skaitīt katru brīdi.


Piemēram mēs Olainē sāksim adorāciju rīt plkst. 15:00 ar lūgšanu uz Jēzu - Dieva žēlsirdības stundā, un tai tūlīt pievienosim kā novennu Dieva žēlsirdības kronīti. Jo šī novenna tā nav nekas cits, kā vienkārši Dieva žēlsirdības kronītis vienu reizi dienā, deviņu dienu laikā, sākot ar Lielo Piektdienu.

Novenna...

(publicēts 17.04.2018)

**********

Balss no Latgales

"Dieva žēlsirdības svētceļojums


No 4.februāra līdz 15.aprīlim Latvijā notika Dieva žēlsirdības svētceļojums, kad pa Latvijas Romas katoļu draudzēm ceļo Žēlsirdīgā Jēzus svētbilde, māsas Faustīnes fotogrāfija un relikvijas. Šīs akcijas iniciators bija arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs, kurš palūdza tēvam Staņislavam Kovaļskim, OFMCap, kļūt par šīs akcijas koordinatoru. Tēvs Staņislavs gada laikā iztulkoja visus materiālus latviski, izveidoja speciālo mājas lapu http://uzticies-jezum.mozello.lv/. “Šogad svinam nozīmīgas jubilejas, aprit 40 gadi kopš atcelts aizliegums izplatīt Dieva žēlsirdības kultu formās, kuras atklātas caur Māsu Faustīni, aprit 18 gadi kopš kanonizēja Māsu Faustīni un paiet 80 gadi kopš Māsas Faustīnes nāves. No sirds aicinu izplatīt vēstījumu par Dieva žēlsirdību. Dievs ir ļoti žēlsirdīgs!” tēvs Staņislavs Kovaļskis, OFMCap.

21.martā Dieva žēlsirdības svētceļojums bija ieradies Šķilbēnu katoļu baznīcā un 22.martā Viļakas katoļu baznīcā. Ticīgajiem bija iespēja iespēja lūgties pie Žēlsirdīgā Jēzus svētbildes, pagodināt māsas Faustīnes relikvijas un piedalīties Sv. Misē.

Māsa Faustīne ir poļu klostermāsa, kas dzimusi 1905.gadā dievbijīgā katoļu ģimenē un aizgāja mūžībā 1938. gadā. Kungs lūdza māsai Faustīnei, lai tiktu uzgleznota žēlsirdīgā Kristus ikona. Tās tēlu māsa Faustīna redzēja vīzijā 1931. gada 22. februārī klostera cellē Plockā. Pateicoties Dievam, caur māsu Faustīni sāka izplatīties žēlsirdības vēsts pasaulē. Populāra ir kļuvusi Žēlsirdīgā Jēzus svētbilde, Dieva Žēlsirdības stunda, Dieva Žēlsirdības kronītis un Dieva Žēlsirdības svētki. 1993. gadā Svētais tēvs Jānis Pāvils II beatificē Māsu Faustīni Kovaļsku svētā Pētera laukumā Romā. 2000. gadā Svētais tēvs Jānis Pāvils II kanonizē Māsu Faustīni. “Simtgades gadā lūgsimies par Latviju, savām ģimenēm, lai Dieva žēlsirdība aizsniedz mūsu sirdis. Dievs klauvē pie cilvēka sirds durvīm. Aicinu ikvienu saredzēt Dieva žēlsirdību, mieru un mīlestību, lai dodoties mūžībā ikviens būtu laimīgs un svēts,” novēlēja Viļakas Romas katoļu draudzes prāvests Guntars Skutels.


Teksts un foto: Vineta Zeltkalne"


Vineta, liels paldies Tev. Sirsnīgie sveicieni Viļakas un Šķilbēnu draudzēm un tās Ganiem.

No Viļakas un Šķilbēniem...

(publicēts 17.04.2018)

**********

"Tiks satriekti mūri, kuri neļauj

Dieva žēlsirdībai ieiet cilvēkā".

Kapucīnu tēvs Staņislavs Kovaļskis OFMCap no 4.februāra līdz pat 15.aprīlim pa Latvijas draudzēm vada Dieva žēlsirdības svētceļojumu, kurā ticīgajiem Latvijā ir iespēja pagodināt māsas Faustīnes relikvijas un Dieva žēlsirdības svētbildi. Svētceļojums tuvojas noslēgumam, tādēļ aicinājām viņu uz sarunu.

Kā izveidojās Dieva Žēlsirdības svētceļojums? Vai tā bija Jūsu iniciatīva?

Daži domā, ka es to izdomāju, bet tā nav patiesība. Pagājušā gada februāra sākumā mani uzaicināja uz arhibīskapa kūriju, kur es satikos ar priesteri Aivaru Līci un māsu Birutu Krivtežu. Es nezināju, ko gaidīt. Viņi pastāstīja, ka arhibīskapam ir svētās māsas Faustīnes Kovaļskas relikvijas un viņš gribētu, lai būtu relikviju peregrinācija, tas nozīmē svētceļojums. Tad es pirmo reizi dzirdēju, ka ir šāda ideja. Un arhibīskaps vēlējās, lai es būtu šīs peregrinācijas koordinators. Pēc tam domāju, ka varbūt tas ir saistīts ar to, ka es jau biju dažās sarunās pieminējis to, ka, piemēram, lūgšanai Dieva žēlsirdības kronītis latviski ir dažādas versijas un dažās no tām ir būtiskas kļūdas. Bet vienalga jautāju, kāpēc es? Ir taču daudzi citi labāk sagatavoti. Es zinu poļu valodu. Šī un, iespējams, arī uzvārda dēļ (tēvs pasmaida) arhibīskaps izvēlējās mani. Es piekritu un teicu, ka uzzināšu Krakovā no Žēlsirdības Dievmātes māsu kongregācijas, kā pareizi veidot tādu svētceļojumu.

Kā noritēja svētceļojuma sagatavošanās darbi?

Daudzi no Latvijas ir bijuši Dieva Žēlsirdības klosterī un sanktuārijā, kur ir Žēlsirdīgā Jēzus brīnumdarītāja svētbilde un kur ir arī māsas Faustīnes relikvijas. Uz turieni brauc daudz svētceļnieku no visas pasaules, lūdzas un saņem žēlastības. Māsa Elizabete Siepaka ir atbildīga par to, lai pareizi tālāk nodotu Dieva žēlsirdības kultu. Es viņai uzrakstīju un viņa man ātri atbildēja, ka parasti tad, kad ir svētceļojums, centrā ir žēlsirdīgā Jēzus svētbilde. Tas ir galvenais elements un nozīmē pašu Jēzu Kristu. Tā ir zīme, ka žēlsirdīgais Jēzus darbojas un dāvā žēlastības, bet, lai to labāk izprastu, ir arī citi elementi - rekolekcijas, katehēzes, lai cilvēki iepazītos ar Dieva žēlsirdības godināšanu un tās veidiem, kurus Jēzus atklāja caur māsu Faustīni. Otrais elements - svētās māsas Faustīnes Kovaļskas relikvijas.

Sapratu, ka, lai labi sagatavotos šim svētceļojumam, internetā ir nepieciešams publicēt materiālus, lai cilvēki var ar tiem iepazīties. Tāpēc izveidoju mājaslapu http://uzticies-jezum.mozello.lv. Pamazām sāku vākt materiālus, kurus pārtulkot latviešu valodā. Žēlsirdības Dievmātes māsu kongregācijas mājaslapā www.faustyna.pl ir ļoti daudz materiālu. Tad jautāju māsai Elizabetei, ko vajadzētu pārtulkot, un viņa ieteica pārtulkot Dieva žēlsirdības atklāsmi Vecajā Derībā un Jaunajā Derībā, dažus tekstus par Dieva žēlsirdības godināšanas būtību, par Dieva žēlsirdības svētbildi, stundu, kronīti, svētkiem un kulta izplatīšanu. Tātad kopā astoņi lieli un sarežģīti teksti. Un arī materiāls par māsu Faustīni. Tas viss attīstījās pamazām. Tad izveidoju arī savu otro blogu uzticeties.blogspot.com, kas ir veltīts tieši Dieva žēlsirdības izplatīšanai. Šīs visas lietas jau bija sagatavotas pirms gada. Praktiski katru dienu es kaut ko pārtulkoju un publicēju. Bija daudz jautājumu, kurus vajadzēja uzdot māsām Polijā, lai saprastu, kā precīzi kaut ko tulkot.

Martā teicu arhibīskapam, ka, lai būtu tāda peregrinācija, kāda bija Polijā vai citās valstīs, ir vajadzīga svētbilde. Mēs sākām meklēt svētbildi ar uzrakstu “Jēzu, es uzticos Tev” vai “Jēzu, es paļaujos uz Tevi.” (Poliski vārdā “ufam” ir ietverta gan paļāvība, gan uzticēšanās, tāpēc latviski derētu abi varianti.) Viena tika pasūtīta tāda, kā mēs to redzam svētceļojumā, un otra tāda pati, tikai tādos pašos rāmjos kā oriģinālā Krakovā. Diezgan ātri māsas ziņoja, ka svētbildes ir gatavas, un jautāja, kā tās varēs nogādāt uz Latviju. Šeit ļoti palīdzēja priesteris Andris Ševels. Liels paldies visiem, kas piedalījās un palīdzēja.

Jau tuvojās maijs, un es domāju, ka tūlīt, tūlīt sāksies svētceļojums. Taču vēl nebija apstiprinātas Dieva žēlsirdības kronīša lūgšanas un pastāvēja dažādi varianti. Nākamais darbs bija sagatavot šīs lūgšanas tulkojuma pareizu versiju. Kūrija man iedeva trīs Dieva žēlsirdības kronīša versijas. Pēc tās informācijas, kuru saņēmu no klostermāsām Krakovā, es sagatavoju informāciju, kā tās pareizi tulkot - kuri vārdi ir būtiski un kāpēc būtiski; kurus nevajadzētu mainīt, jo pats Jēzus tos ir teicis māsai Faustīnei. Tad es šos tulkošanas principus devu arhibīskapam, kas tos nodeva trim filologiem. Pēc tam tulkojumu izskatīja priesteris - teologs. Tad tās tika atdotas bīskapiem, lai viņi nolemtu, kurš tulkojums būs derīgs.

Tad sapratu, ka ir vajadzīga vēl kāda lieta - latviešu valodā nav māsas Faustīnas dienasgrāmatas tulkojuma. Uzrakstīju māsai Elizabetei, vai viņa atļauj tulkot dažus fragmentus no māsas Faustīnes “Dienasgrāmatas” meditācijai, bet viņa teica, ka nav tādas vajadzības, jo ir buklets ar tekstu, kur ir galvenie Jēzus vārdi. Tikai to vajadzētu pārtulkot. Decembra beigās - janvāra sākumā viss bija sagatavots un kopā ar arhibīskapu Z. Stankeviču uzrakstīju vēstuli visiem priesteriem Rīgas arhidiecēzē. Tajā iepazīstināju ar to, kas jau ir paveikts un to, kādi ir Dieva žēlsirdības svētceļojuma principi. 4.februārī sākās svētceļojums un pirmā draudze, kurā tas notika, bija Olainē.

Lasīju, ka tieši šogad apritēs 40 gadi Dieva žēlsirdības kulta godināšanai…

Jā, šajā gadā būs dažas skaistas gadadienas un jubilejas. 30. jūnijā būs 40 gadi kopš svētīgais pāvests Pāvils VI apstiprināja šo Dieva žēlsirdības godināšanu Faustīnei atklātajos veidos. Un 5.oktobrī būs 80 gadi kopš māsa Faustīne aizgāja uz Tēva mājām. Jēzus viņu izvēlējās par Dieva žēlsirdības apustuli un deva šādu misiju - sludināt to pasaulē.

Vai Jums bija nozīmīgi vadīt Dieva žēlsirdības svētceļojumu?

Protams, tas man ļoti daudz deva.

Kur Svētajos Rakstos varam lasīt par Dieva žēlsirdības būtību?

Vecajā Derībā ir daži svarīgi fragmenti. Levītu grāmatā 16. nodaļā ir aprakstīts, ko dara virspriesteris vienu reizi gadā Jeruzalemes svētnīcā vietā, kur ieeja bija atļauta tikai priesteriem. Ar nokautu dzīvnieku asinīm viņi apslacināja Derības šķirsta vāku. Ar šīm dzīvnieku asinīm tika izpildīts pārlūguma upuris. Emeritētais pāvests Benedikts XVI vienā no savām katehēzēm stāstīja, ka šī liturģija un visi Vecās Derības upuri bija kā vēlme, lai Dievs neskatītos uz grēkiem, jo to laiku cilvēki ticēja, ka Derības šķirstā ir Dieva klātbūtne, bet ārpusē - mūsu pasaule, un asinis nekad nesasniegs Dievu, jo ir tikai uz pārlūguma vāka. Pāvests to komentēja tā: cilvēki bieži domā, ka Vecajā Derībā bija īstie un patiesi upuri, tika nokauti dzīvnieki, lija asinis, bet tagad mums ir garīgie upuri - mēs palūdzamies, nopūšamies un Dievs pieņem mūsu upurus. Bet patiesībā ir pavisam pretēji! Vecās Derības upuri bija vēlme, lai šie upuri sasniegtu Dievu, bet neviens upuris nesasniedza Dievu, jo dzīvnieku asinis nevarēja nomazgāt mūsu dvēseles no grēkiem.

Un ko izdarīja Jēzus Kristus? Vēstule ebrejiem runā par Jēzu Kristu, kas ir mūžīgais visaugstais priesteris, kas nav kā Vecās Derības priesteri, kuri vienkārši paaudzēs mantoja savu priesterības funkciju, bet Jēzus ir priesteris pēc Melhizedeka kārtas, un Melhizedekam nav ne sākuma, ne beigu. Jēzus ir visaugstā Dieva priesteris un bez sākuma un beigām. Tas nozīmē, ka Viņš vienmēr ir. Viņš ir vienīgais Jaunās Derības priesteris. Visi pārējie priesteri piedalās Jēzus Kristus priesterībā. Mums ir šī mūžīgā priestera Jēzus Kristus upuris, kas nav vairs tikai kaut kādas dzīvnieku asinis, bet tā, kā mēs skaitām Dieva žēlsirdības kronītī - Miesa un Asinis, Dvēsele un Dievišķība. Lūk, Viņš kļuva cilvēks tāpēc, lai varētu mirstot sevi upurēt. Tas ir šis pārlūgums, ko izdarīja Jēzus Kristus. Vecās Derības priesteris iegāja cilvēku roku darinātā svētnīcā, bet Jēzus iegāja pašās Debesīs. Svētnīcas priekškars simbolizē Jēzus Kristus miesu un, ja cilvēks ticēja, ka Jēzus ir Dievs, nevis tikai kāds gudrs cilvēks vai mācītājs, viņš satikās ar Dievu. Jēzus iegāja Debesīs un ienesa tajās sevi kā pārlūguma upuri Debesu Tēvam. Tas ir pirmais un vienīgais upuris, kas patīk Dievam - Debesu Tēvam. Visi Vecās Derības upuri beidzās uz pārlūguma vāka, bet tāpēc, ka Jēzus ir Dievišķa persona, Dievs pieņēma šo upuri.

Un arī vēstule Romiešiem (3, 25) runā par to, ka ”Viņu Dievs tiem, kas tic, nolicis par grēka izpircēju Viņa asinīs, tā parādīdams Savu taisnību”. Arī apustulis Jānis savā vēstulē (2, 2) runā par to un stāsta, ka vienīgā pieeja pie Tēva ir Jēzum Kristum. Tāpēc Jēzus teica māsai Faustīnei: “Visas tavas lūgšanas, ciešanas un grūtības, arī vajāšanas vienojas ar Manām lūgšanām, ciešanām un vajāšanām,“ un mēs zinām, ka esam aicināti vienot savas lūgšanas un upurus ar Jēzus upuri un tad mūsu upuri nav tikai kā vieglas nopūtas, bet gan tiek pievienoti Jēzus Kristus ciešanu upurim. Jēzus ir viens vienīgais upuris, kas sasniedza Dievu un Viņam patīk, un kas patiešām nes mums pestīšanu. Mēs piedalāmies šajā upurī bezasiņu veidā Svētajā Misē.

Vai māsa Faustīne ir pirmā, kura tik daudz stāsta pasaulei par Dieva žēlsirdību?

Dieva žēlastība vienmēr ir klātesoša. Svētajos Rakstos Vecajā Derībā, bet īpaši Jaunajā Derībā varam lasīt par to, ka Dievs ir žēlsirdīgs un saudzīgs. Tāpat no Baznīcas pieredzes zinām, ka katrs svētais ir gājis pa šo Dieva žēlsirdības ceļu, taču dažādos veidos. Viens ir rūpējies par nabagiem, cits par slimajiem, cits sludinājis Dieva Vārdu, un tas no viņa prasīja daudz pūļu un sagatavošanos, lai cilvēkiem vislabākajā veidā dotu šo garīgo barību. Tā ir žēlsirdība, jo žēlsirdība nenozīmē tikai kādu fizisku darbu, ko varam paveikt ar savām rokām. Stāstā par žēlsirdīgo samarieti, kas palīdzēja ievainotajam cilvēkam, redzam, ka žēlsirdība vispirms jau bija viņa sirdī, dvēselē un pēc tam tas atklājās fiziskā žēlsirdības darbā. Mūsu nostājai pret tuvākajiem jābūt žēlsirdīgai, un tam, ko esam iemācījušies no Dieva caur Baznīcu, ir jāparādās mūsu dzīvē. Un tam jābūt ne tikai darbos, bet arī vārdos, lūgšanā.

Dieva žēlsirdība ir Dieva īpašība, bet ne tikai, jo Viņš pats ir Žēlsirdība. Latvijā ir mazliet pazīstams svētīgais Honorāts Kožminskis. Viņš redzēja, kādas ir sabiedrības vajadzības un reaģēja uz tām īpašā veidā, piemēram, dibinot daudzas bezhabita māsu kongregācijas un esot par garīgo tēvu un biktstēvu daudziem cilvēkiem. Redzam, ka žēlsirdības darbiem ir vajadzīga piepūle, lai gan dažreiz vienkārši tas prasa daudz domāt, vēl vairāk lūgties, un ar kopīgiem spēkiem cilvēki iet vienā virzienā, pilda Dieva gribu. Svētajiem žēlsirdība ir normāls ceļš pie Dieva. Viņi meklē, kā to mīlestību un žēlastību, ko Dievs viņiem ir devis, parādīt tuvākajiem. Tas, kas ir izdarīts Dievā, tas arī pastāvēs, jo ir vienots ar Viņu. Tāpēc, ja mums ir paļāvība uz Dievu un žēlsirdīga nostāja pret tuvākajiem, tas ir drošs pamats, ka mūsu žēlsirdības darbi, pat vismazākie, nekad nebūs veltīgi. Tāpēc arī mēs kā Dieva bērni esam aicināti darīt Dieva darbus. Dievs teica: “Kas Man tic, tas arī tos darbus darīs, ko Es daru, un vēl lielākus par tiem darīs, jo es aizeju pie Tēva.” (Jņ 14, 12)

Kā mums būtu pareizi jāizprot Dieva taisnīgums un Viņa žēlsirdība?

Jā, Dievs ir taisnīgs un tiesā, bet Viņš arī ir tas, kas vienmēr paliek gaidošs un atvērts pat uz vislielāko grēcinieku atgriešanos. Neviens nevar izbēgt no Dieva rokas, bet katrs var izvēlēties -pieņemt Viņa žēlsirdību vai arī satikties ar Dieva taisnīgumu un atbildēt par saviem grēkiem. Mūsu dzīves laikā Dievs nemitīgi mūs aicina uz vienotību ar Viņu gan lūgšanā, gan sakramentos, pieaugot svētumā. Ja cilvēks ir gatavs pieņemt Dieva žēlsirdību un to arī izpaust tālāk savā dzīvē, piemēram, pret tuvākajiem, tad Dievs viņu netiesās kā tāds bargs tiesnesis, jo viņš būs gājis žēlsirdības ceļu. Dievs netiesās žēlsirdību un mīlestību. Dievs tā nolēma, ka Savu taisnīgumu parādīs savā Dēlā, tāpēc redzam, ka tas ir ceļš uz Jēzu Kristu, uz Viņa upuri. Dievs tik ļoti mīlēja pasauli, ka atdeva savu Dēlu, kurš upurēja sevi, mīlot gan Tēvu, gan mūs, cilvēkus, lai Viņš atpirktu mūs no grēkiem, jo neviens cilvēks sevi neatpestītu no grēkiem. Jēzus Kristus mira par mums, lai mēs dzīvotu vienotībā ar Viņu, un tas nozīmē dzīvot paļāvībā uz Dievu un darīt žēlsirdības darbus. Dzīvot kā Jēzus Kristus, kas pilnīgi paļāvās uz Tēvu un darīja žēlsirdības darbus.

Runājot par tiem cilvēkiem, kuri domā, ka Dievs ir taisnīgs un viņus tiesās, un varbūt tādēļ pat neiet uz baznīcu, - tas liecina par to, ka viņi vēl līdz galam nepazīst Dievu, jo Viņš ir žēlsirdīgs. Un Viņš grib, lai cilvēks atvērtu savu dvēseli Viņam, nožēlotu grēkus un sāktu jaunu dzīvi kopā ar augšāmcelto Jēzu Kristu.

Kas ir īpašs Dieva žēlsirdības svētkos - Žēlsirdības svētdienā?

Jēzus atnāca pie māsas Faustīnes 1931. gadā 22. februārī ar misiju, lai viņa uzglezno svētbildi ar uzrakstu “Jēzu, es uzticos Tev”. Un deva arī otro elementu - Žēlsirdības svētkus. Tie ir pirmajā svētdienā pēc Lieldienām, šogad 8. aprīlī. Mēs zinām, ka sagatavošanās šiem svētkiem notiek caur novennu. Sākot ar Lielo Piektdienu, katru dienu jāpalūdzas Dieva žēlsirdības kronītis. Taču šajos svētkos ir svarīgi arī iet pie grēksūdzes, saņemt grēku piedošanu, savā sirdī atteikties no visiem sakariem ar grēkiem un piedalīties Svētajā Misē, pieņemt svēto Komūniju. Šajā dienā cilvēkam ir iespēja saņemt visu vainu un sodu par grēkiem atlaišanu. Tas nozīmē, ka to varam dēvēt par “otrām kristībām”. Tas nav nekāds astotais sakraments. Bet žēlastības, kuras cilvēks saņem šajos svētkos, ir līdzīgas tām žēlastībām, ko cilvēks saņem Kristības sakramentā, citiem vārdiem sakot - cilvēka sirds ir tik tīra kā pēc Kristības sakramenta. Jēzus teica māsai Faustīnei, ka pat tad, ja cilvēks nebūtu sagatavojies, lūdzoties novennu, un, atnācis uz šiem svētkiem, dzirdētu, ka ieteicams iet pie grēksūdzes un atteikties no visiem sakariem ar grēkiem, piedalīties Svētajā Misē un pieņemt svēto Komūniju, un to visu izdarītu lielā paļāvībā uz Dievu, tad saņemtu tādas pašas žēlastības. Tā Dievs parāda žēlsirdību arī mūsu laikos. Jēzus arī apsolīja, ka to priesteru, kas šajos svētkos sludinās par Dieva žēlsirdību, vārdiem Viņš dos tādu spēku, ka viņi satrieks cilvēku sirdis, tādā nozīmē, nevis, ka tās kļūs nelaimīgas, bet, ka cilvēki atgriezīsies, jo tiks satriekti mūri, kas nav ļāvuši Dieva žēlsirdībai ieiet cilvēkā.

Kādi līdz šim ir Jūsu spilgtākie iespaidi no šī svētceļojuma?

Mani pārsteidza, ka divu dienu laikā, kamēr vadīju rekolekcijas dažās draudzēs, bija jau izpirkta puse no māsas Faustīnes “Dienasgrāmatām”, ko biju pasūtījis krievu un poļu valodā. Redzēju, ka tātad cilvēkiem par to ir interese. Diemžēl tādēļ, ka nebija līdzekļu, es nevarēju pasūtīt vēl vairāk grāmatu. Vēl esmu ļoti pateicīgs prāvestiem, kas atļāva man organizēt rekolekcijas un vadīt katehēzes, redzēju, ka cilvēki ļoti uzmanīgi klausījās un bija ieinteresēti. Man arī patika, ka varēju dalīt svētbildītes un bukletus, jo tad bija kontakts ar cilvēkiem, viņi varēja uzdot jautājumus. Varēju redzēt cilvēku sejas, kad viņi stāvēja rindā pēc bukletiņiem, un to, ka viņi ir priecīgi.

Paula Beloglazova

"Tiks satriekti mūri..."

(publicēts 17.04.2018)

**********
Kā man sākās Žēlsirdības svētki?

Dažreiz ir tādi notikumi, kuri ir kā Dieva smaids. Tā bija arī šodien. Kad gāju pie grēksūdzes, atklāju nejauši, ka tas jau ir pēc pirmām vēsperēm, tas nozīmē, ka tie jau ir Dieva žēlsirdības svētki. Un taču pirma lieta, kura ir jādara šajos svētkos, ir iet pie grēksūdzes. Pēc tam man bija svētā Mise, kuras laikā es pieņēmu svēto Komūniju.


Tad, lūk, man nav šaubu, ka katrs, kas grib piedalīties šajos svētkos un izpildīt visu, ko prasa Kungs Jēzus, saņems lielas žēlstības. Taču 1931. gada februārī, kad Plockas Žēlsirdības Dievmātes māsu kongregācijas klosterī atnāca pie svētās Māsas Faustīnes Kovaļskas Žēlsirdīgais Jēzus, Viņš teica:


Es gribu, lai būtu žēlsirdības svētki pirmajā svētdienā pēc Lieldienām... (sv. Faustīnes Dienasgrāmatā).


Jēzus ir šo svētku inicjators, Viņš par visu parūpēsies, Viņš gaida ar žēlastībām, tad mums jānāk ar paļāvību.


Vairāk informāciju šeit:


http://uzticies-jezum.mozello.lv/zelsirdibas-godinasana/zelsirdibas-svetki/

Dažreiz ir tādi notikumi, kuri ir kā Dieva smaids...

(publicēts 17.04.2018)

**********

Priecīgās sejas Siguldā

Žēlsirdības svētkos.

Šodien es esmu ļoti noguris. Iemesls? Rekolekcijas Siguldā.


Pirms svētās Mises grēksūdzes klausīšanās. Svētā Mise 9:00. Gaaarā homīlija. Pēc svētās Mises gaaarā katehēze. Pēc tam dziedājām (vadīja koris) Dieva žēlsirdības kronīti. Pēc tam es dalīju bukletus Jēzus žēlsirdības vēstījums.


Ap 11:30 ātrs brokastis.


RML translācija (sv. Mise 12:00 un laikam katehēze?):


Man bija pirms svētās Mises un Mises laikā grēksūdzes klausīšanās. Gaarā homīlija. Pēc svētās Mises gaarā katehēze. Pēc tam mēs dziedājām Dieva žēlsirdības kronīti. Pēc tam es dalībnieku ģimenēm dalīju bukletus.


Katra homīlija un katehēze bija cita.


Palika divas grāmatas krieviski (Dņevnik, svētās Māsas Faustīnes Kovaļskas Dienasgrāmata), kurus es rīt ņemšu uz Madonu. No visām 50 pasūtītām un atvestām no Krakovas 16. februārī palika tikai divas. Kas nopirks?


Laikam es patentēšu (pareizi?) savu patentu: Ļoti svarīgs ir kontakts ar otro cilvēku, tikšanās, tikšanās Dievā, žēlastībā, patiesībā, priekā, arī mīlestībā. Rekolekciju (Olainē, Albertos Rīgā, Gulbenē, arī šodien Siguldā) laikā es darīju tā: pēc katra dievkalpojuma, pat katru dienu un pat daudzas reizes dienā - piem. Albertos 18. februārī -, es personīgi satikos ar katru (!) dalībnieku - vismaz vienu reizi rekolekciju laikā un dalīju svētbildītes un bukletus. Parasti arī bija īss dialogs, bieži arī kādi jautājumi. Pirms Dieva žēlsirdības svētceļojuma es domāju, vai tā darīt? Vai cilvēki gaidīs šīs dažas minūtes rindā, lai pēc tam saņemtu vienu vai divas svētbildītes un bukletu savai ģimenei. Bet pieradze ir tāda: cilvēki gaidīja ar prieku, mierīgi, ar smaidu un labprāt runāja ar mani. Arī šodien Siguldā - tik daudz laimīgo un priecīgo ticīgo cilvēku! Priecīgās sejas liecina par žēlsirdīgām dvēselēm. Sveiciens Prāvestam Rihardam un visai Siguldas draudzei.

***


Kad man ir rekolekcijas, es parasti daru tā: mēģinu apvienot šodienas Dieva vārdu, šodien lasītu fragmentu no Māsas Faustīnes Dienasgrāmatas, rekolekciju tēmu - tagad tā ir Dieva žēlsirdība, un cilvēku dzīvi. Tā arī bija šodien Siguldā.


Es parādīšu tikai vienu lietu. Kādreiz Māsa Faustīne kaut ko pārdzīvoja. Viņa sēdēja kapelā un viņai nāca galvā kādas trakas domas, pat zaimi pret Dievu. Viņa domāja, ka tādā situācijā viņa nevar pieņemt sv. Komūniju un, ja nebūtu citu klostermāsu kapelā, viņa labprāt uzreiz raudātu. Tad nolēma iziet no kapelas un iet paraudāt dārzā, kur neviens neredzētu.


Kad sv. Faustīne jau nolēma piecelties, pēkšņi viņai parādījās Žēlsirdīgais Jēzus un teica apmēram tādus vārdus:


Kur tu gribi iet? Es esmu tavs miers.


Un mēs šodien, tieši šodien, dzirdējām Evaņģēlijā, ka Jēzus dažas reizes runāja Apustuļiem: "Miers jums"! Tur sv. Apustulis Toms teica: "Mans Kungs un mans Dievs"!


Baznīcā, pie altāra, bija Žēlsirdīgā Jēzus svētbilde, kurš nāk pie mums, arī šodien, un runā: "Miers jums. Miers tev. Es esmu tavs miers"!


Kāda ir mūsu atbilde?


Jēzu, es uzticos Tev!


Kāpēc es tik daudz rakstu par tādām un citām lietām? Jo vajag piepūlēties, lai atrastu patiesību, lai satiktos ar otro cilvēku, lai satiktos ar Žēlsirdīgo Jēzu. Vēl ir laiks, lai satiktos ar Žēlsirdīgo Jēzu un izlūgtu sev un citiem, un visai pasaulei visas (jā, jā, visas!) žēlastības. Jo šodien vēl stundu ar minūtēm ir Žēlsirdības svētki, kad visi vārti Debesīs ir vaļā, lai dotu mums visas žēlastības. Nākama tāda iespēja - apm. pēc gada.


Lietotāja Siguldas Katoļu draudze attēls.

Priecīgās sejas, žēlsirdīgās dvēseles...

Kāda bērna žēlsirdības darbs...

Svētie Raksti, Dienasgrāmata, dzīve...

(publicēts 17.04.2018)

**********

Madonā 9.-11. aprīlī -

- manas pēdējas, bet priecīgas, rekolekcijas

Dieva žēlsirdības svētceļojuma laikā.

Dienās 9. - 11. aprīlis Madonas katoļu draudzē notika Dieva žēlsirdības svētceļojums un šajā laikā man bija gods tur lasīt rekolekcijas par Dieva žēlsirdības godināšanu.


Dieva žēlsirdības svētceļojuma laikā, tas ir kopš 4. februāra, šajās rekolekcijās, kuras notika:  • vienas dienas rekolekcijas - Kalnciemā un Siguldā,

  • trīs dienu rekolekcijas - Olainē, Rīgas sv. Alberta dr., Gulbenē (4. dienas) un Madonā,

attīstījās tāds sludināšanas veids, ka pašā centrā bija sv. Mise ar Euharistisko Liturģiju un Dieva Vārda Liturģiju.


Svēto Rakstu fragmenti, kurus lasīja svētajā Misē, bija homīlijas pamats, kurai tika katru reizi pievienotas dažas domas no svētās Māsas Faustīnes Dienasgrāmatas, kuras fragmenti es lasīju katru rītu. Katru reizi šie fragmenti līdzskanēja domām no sv. Mises lasījumiem.


Un tā Madonā, pirmdien, homīlijas galvena domā bija padoties Dieva gribai. Marija teica: "Redzi, es esmu Kunga kalpone. Lai man notiek pēc tava vārda". Līdzīgi sv. Māsa Faustīne pasvītroja savos tekstos, ka viņa pilda "Dieva svēto gribu". Pat uzrakstīja, ka vienmēr viņa atpazīst, kas ir un kas nav Dieva svētā griba. Ja kaut kas nav Dieva griba, tad to nepilda. Ja kaut kas ir Dieva griba, tad to pilda neatkarīgi no tā, kādi būtu šķēršļi priekšā.


Homīlijā bija arī kādas domas saistītas ar klātesošo baznīcā Žēlsirdīgā Jēzus svētbildi un citiem Dieva žēlsirdības godināšanas veidiem, kā arī ar sv. Māsas Faustīnes relikvijām.


Tad homīliju galvenas domās bija:

  • pirmdien - Dieva svētā griba,

  • otrdien - klusums,

  • trešdien - mīlestība un ciešanas.

Es gribētu pasvītrot, ka piemēram trešdien no rīta es lasīju fragmentu no Dienasgrāmatas, kur Māsai bija dots kādā mistiskā veidā redzēt to, kas notika Pēdējo vakariņu laikā. Viņa pasvītroja brīdi, kad, pirms konsekrācijas, Jēzus pacēla acīs uz Debesīm, pie sava Tēva. Jēzus acis bija kā uguns liesmas, seja balta un gaiša, Jēzus bija majestātisks. Jēzus acīs Māsa Faustīne ieraudzīja neizmērojamo mīlestību uz Tēvu. Un viņa rakstīja, ka viss tas, kas notika vēlāk, bija šīs mīlestības konsekvence (tas personīgi man palīdz drusciņ saprast Apustuli Jāni, kurš savā Evaņģēlijā un vēstulēs tik ļoti pievērsa uzmanību Dieva mīlestībai uz cilvēkiem un cilvēku mīlestībai uz Dievu un uz savu tuvāko). 


Katru dienu pēc svētās Mises bija katehēze:

  • pirmdien - par svēto Māsu Faustīni Kovaļsku,

  • otrdien - par Dieva žēlsirdības godināšanas veidiem, kurus Jēzus atklāja Māsai Faustīnei, kā arī par to praktizēšanu un Jēzus dotiem apsolījumiem,

  • trešdien - par šo būtiskāko Dieva žēlsirdības godināšanā - par Jēzus Upuri, kurš Vecajā Derībā bija sagatavots zem figurām kādos konkrētos rituālos (skaties Levītu grāmatā 16), bet Jēzus salika vienu vienīgo Upuri, kas patīk Dievam un kurš sasniedza Dievu (skaties Ebreju vēstule 9.-10. nodaļā un citi fragmenti; Rom 3,25; 1 Jņ 2,2; arī pāvesta Benedikta XVI katehēze par Krustu).

Pēc katehēzes bija Dieva žēlsirdības kronītis, lūgšana žēlastību izlūgšanai svētās Māsas Faustīnes aizbildniecībā, svētība ar Māsas Faustīnes relikvijām, iespēja noskūpstīt šīs relikvijas un pagodināt klusā lūgšanā Žēlsirdīgā Jēzus svētbildi.


Katru dienu bija vēl trešais priesteris, tad ar iešanu pie grēksūdzes nebija nekādas problēmas. Daudz ticīgo bija pie grēksūdzes.


Liels paldies Madonas draudzes prāvestas pr. Pāvilam, Venerandas kundzei, visai draudzei par kopīgo lūgšanu un dedzīgo Dieva žēlsirdības godināšanu, kā arī par viesmīlību.


Jēzu, es uzticos Tev!


***


Šodienas Kunga Pasludināšanas svētkos Dieva Māte mums māca pildīt Dieva gribu:


"Redzi, es esmu Kunga kalpone. Lai man notiek pēc tava vārda".


Arī svētā Māsa Faustīne Kovaļska savā Dienasgrāmatā pasvītro Dieva gribas pildīšanas nepieciešamību. Viņa raksta, ka Dieva svētā griba ir visu tikumu saturs (D. nr. 678):


Dieva griba ir tikumu saturs; kas uzticīgi pilda Dieva gribu, tas vingrojas visos tikumos. Visos dzīves gadījumos un apstākļos es pielūdzu un cildinu Dieva svēto gribu. Dieva svētā griba ir manas mīlestības priekšmets. 


Es sevi jautāju, vai man būs dots vadīt rekolekcijas Madonā līdz trešdienas vakaram? Jo šodien man atnāca vēstule, kurā ir runā par kādām svarīgām darīšanām Rīgā, tieši trešdien pēcpusdienās, un ka man tur ir jābūt. Lai notiek Dieva svētā griba.


Madonas baznīcā, 11.04.2018. Foto: Vita B.


Kā bija Madonā?

Dieva svētā griba...

(publicēts 17.04.2018)

**********

Svētā Māsa Faustīne Kovaļska

palīdz dzīvot pēc Evaņģēlija.

Es priecājos, ka visas (50) svētās Māsas Faustīnes Kovaļskas Dienasgrāmatas krieviski (Dņevņik), kuras es pasūtīju februārī, tika nopirktas: pēdējās Siguldā (1) un Madonā (2). Ir liela interese par šo grāmatu, tāpēc ir cerība, ka kaut kas attīstīsies. Līdz šim Dienasgrāmatas vislielākais fragments latviešu valodā pārtulkots (man ir līgums ar Žēlsirdības Dievmātes māsu kongregāciju) un apstiprināts ir bukletā Jēzus žēlsirdības vēstījums, kurš Dieva žēlsirdības svētceļojumā tiek dalīts dalībniekiem.


Rekolekciju laikā, kā es jau rakstīju dažas reizes, katru rītu es savā istabā lasīju dažus fragmentus no Dienasgrāmatas un domas no tiem fragmentiem ļoti palīdzēja saprast Dieva vārdu, bija it kā komentārs, kuru uzrakstīja sieviete, kas taču vēlāk tika kanonizēta.


Bija fragmenti ļoti nopietni un par vislielākām lietām, kā piemēram par Pēdējo vakariņu svēto Misi, par vienotību ar Krustā sisto Viņa ciešanās, par Jēzus palīdzību Māsai garīgajā dzīvē.


Bija fragmenti, kad gribētos pat pasmaidīt, piemēram, kad ļoti slima Māsa tika sūtīta strādāt dārzā un smagi strādāja lielā karstumā. Kad ap 12:00 ar pēdējiem spēkiem lūdza Jēzu: "Jēzu, lūdzu, aizsēdz šo sauli", tad uzreiz parādījās mākonītis un aizsēdza sauli - un tā palika dažas stundas līdz darba beigām. Māsa atvainojās Jēzus priekšā par savu lūgumu, bet Jēzus viņu mierināja, ka viss ir labi.


Jēzu, es uzticos Tev!

Sv. Māsa Faustīne palīdz...

(publicēts 17.04.2018)

**********

Dieva žēlsirdības svētceļojuma

pēdēja diena.

Šodien ir noslēdzies Dieva žēlsirdības svētceļojums, kura iniciators bija VE arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs. Viņš arī vadija svēto Misi kopā ar bīskapu Edvardu Pavlovski un dažiem priesteriem Kauguru baznīcā.


Šajā baznīcā tika sagatavota speciāla vieta, kurā jau tagad atrodas svētās Māsas Faustīnes Kovaļskas relikvijas. Šīs relikvijas Rīgas arhidiecēze saņēma 2016. gada rudenī Krakovā-Lagevņikos, Žēlsirdības Dievmātes māsu kongregācijas klostera kapelā, kur atrodas Žēlsirdīgā Jēzus brīnumdarītāja svētbilde un Māsas Faustīnes relikvijas.


Es ceru, ka svētceļojums, kurš jau ir noslēdzies, sagatavojis ticīgo sirdis godināt Dieva žēlsirdību dzīvojot paļāvībā uz Dievu un žēlsirdības nostājā pret tuvākajiem, kā arī praktizējot piecus Dieva žēlsirdības godināšanas veidus, kurus atklāja Māsai Faustīnei Jēzus Kristus.


Lai Dieva žēlsirdības Apustule svētā Māsa Faustīne Kovaļska izlūdz visiem nepieciešamas žēlastības.

Pēdēja diena - Kauguros...

(publicēts 17.04.2018)

**********

Audio.

Katehēzes par Dieva žēlsirdību.

Audio

(publicēts 19.04.2018)

**********