Lūgšana žēlastību izlūgšanai

ar sv. Māsas Faustīnes aizbildniecībuJēzu, Tu esi darījis sv. Faustīni par lielu Tavas bezgalīgās žēlsirdības godinātāju, dāvā man ar viņas aizbildniecību, ja tas ir saskaņā ar Tavu vissvēto gribu, žēlastību ..............., ko no Tevis lūdzu. Es, grēcīgs cilvēks, neesmu Tavas žēlsirdības cienīgs, taču uzlūko Māsas Faustīnes uzupurēšanās un pašaizliedzības garu un atalgo viņas tikumu, uzklausot lūgumus, kurus ar viņas aizbildniecību paļāvībā Tev nesu.

Tēvs mūsu..., Esi sveicināta, Marija..., Gods lai ir Tēvam...

Svētā Māsa Faustīne – lūdz par mums.