Dieva žēlsirdības svētceļojuma kārtība

Paldies visiem dalībniekiem!

 Svētceļojuma sākums

(datums)

Galvenā sv. Mise

(datums, stunda)

 Svētceļojuma beigas

(datums)

 Baznīcas/draudzes nosaukums un adrese
 Kontakti (tālr., e-pasts, mājas lapa)
 4.febr.2018.

 4.febr. plkst.11:00
5. un 6.febr.2018.
plkst.18:00

Olaines Bezvainīgās Jaunavas Marijas
Romas katoļu draudze
 Olaine
 7.febr.2018
Sākums:14:45
 10.febr.plkst.10:30 8. un 9.febr.2018
sv.Mise 10:30
Rīgas sv. Antona draudze

 10.febr.2018. 11.febr.
plkst.11:00
 15.febr.2018. Salaspils Rožukroņa Karalienes draudze
 Salaspils
 16.febr.2018. plkst.17:00 dievkalp.
18:00 sv. Mise
šeit tikai Relikvijas
 16.febr.2018. Bolderājas katoļu draudze

http://www.prosanctitate.lv/
 17.febr.2018. 18.febr. plkst.11:00
 23.febr.2018 Rīgas svētā Alberta Romas katoļu baznīca
 sv. Alberta draudze
 24.febr.2018 25.febr.11:00(Kuld.)
25.febr.15:00(Lēnas)
 25.febr.2018 Kuldīgas un Lēnu katoļu draudzes

 26.febr.2018 26.-27.febr.2018 27.febr.2018 Aizputes katołu draudze

 28.febr.2018 28.febr.2018
 28.febr.2018Alsungas katoļu draudze

 1.mar.2018  1.-2.mar.2018  2.mar.2018 Ventspils katołu draudze

 3.mar.2018 3.mar.plkst.8:00
katedrālē
 3.mar.2018 Liepājas katedrāle

 3.mar.2018 3.mar.plkst.12:00
sv.Dominika draudze
 3.mar.2018 Liepājas sv. Dominika draudze

 3.mar.2018 4.mar.:Kalnciemā:
15:00-Žēlsird.Stunda
17:00-sv.Mise
 4.mar.2018 Kalnciema un Līvbērzes katoļu draudzes
 Kalnciems un Līvbērze
 5.mar.2018 11.mar.
plkst.11:00
 11.mar.2018 Rīgas Kristus Karaļa draudze
 Kristus Karaļa draudze
 12.mar.2018 19.mar.
plkst.10:00
 19.mar.2018Gulbenes katoļu draudze
 Gulbene
 20.mar.2018 20.mar.11:30 Balt.
14:30 Tilžā
21.mar. 18:00 Šķilb.
 21.mar.2018 Baltinavas, Šķilbēnu un Tilžas draudzes

 22.mar.2018  22.mar.2018  22.mar.2018Viļakas katoļu draudze
 Viļaka
 23.mar.201823.mar.
15:00-Dieva ž. kronītis
17:00 - Krustaceļš
18:00 - sv. Mise
 23.mar.2018Balvu katoļu draudze

24.mar.2018 25.mar.1.apr.2018Krustpils katoļu draudze
Kristus Ciešanu svētdiena

24.mar.2018 1.apr.1.apr.2018Krustpils katoļu draudze
 Kristus Augšāmcelšanās svētdiena


 2.apr.20188.aprīlis
Žēlsirdības svētki
šodien tikai Svētbilde

 8.apr.2018 Siguldas katołu draudze
 Sigulda
  8.apr.plkst.12:00
Žēlsirdības svētki
šeit tikai Relikvijas

 (tikai relikvijas)
 Saulkrastu Dieva žēlsirdības draudze
Saulkrasti
 9.apr.2018 11.apr.plkst.18:00 11.apr.2018Madonas katoļu draudze
 Madona
 12.apr.2018 15.apr.plkst.10:00
šodien tikai Svētbilde
 15.apr.2018 Ogres sv. Meinarda draudze
 Ogre
  15.apr.plkst.12:00
šeit tikai Relikvijas
un sv. Māsas Faustīnes
Relikvijas paliks

 (tikai relikvijas)
 Kauguru Dieva žēlsirdības godam draudze

 Kauguri